Poslance čeká debata o novele občanského zákoníku i o novele ZA

Poslanecká sněmovna bude tento týden schvalovat novelu zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, a zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, novelu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných, i návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním, či novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Poslance čeká ale i další kolo projednávání novely zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, resp. návrhu na uzákonění možnosti uzavírání manželství i pro stejnopohlavní páry, nebo prvé čtení novely zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

 

Funkční období nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích žalobců bude zřejmě sedmileté. Sněmovna podle doporučení Ústavně-právního výboru patrně ponechá odvolání nejvyššího státního zástupce výhradně v pravomoci kabinetu, nebude tedy moci přijít o funkci i v kárném řízení. Cílem předlohy novely zákona o státním zastupitelství, o jejíž podobě budou poslanci hlasovat ve středu dopoledne, je podle zdůvodnění také stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. Nyní může vláda odvolat nejvyššího žalobce i bez udání důvodu.

Druhé čtení poslanecké novely občanského zákoníku týkající se zakotvení manželství i pro homosexuály se plánuje na středu 7. února odpoledne. Ústavně-právní výbor nepřijal k předloze žádné stanovisko. Nenašel se v něm dostatečný počet hlasů pro její podporu v původní podobě ani pro dvojici pozměňovacích návrhů. Jeden z nich předpokládal, že by stejnopohlavní páry nevstupovaly do manželství, ale do partnerství, ovšem se všemi právy a povinnostmi, jako mají manželé. Druhý pozměňovací návrh rovněž pojmenovával svazek dvojice homosexuálů partnerstvím, z práv ale vyřazoval volné osvojení dětí. Druhé čtení slouží zejména k předkládání poslaneckých úprav na plénu.

Na řádné schůzi by Poslanecká sněmovna měla projednat také řadu vládních i poslaneckých předloh v prvním čtení. Ke sledovaným návrhům patří novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, která mění vymezení znásilnění, nebo novela zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: archiv PS

Go to TOP