Volba poštou splňuje podle Ministerstva vnitra tajnost a osobní hlasování

Korespondenční volba pro Čechy žijící v zahraničí, kterou navrhla skupina poslanců, naplňuje podle Ministerstva vnitra ústavní podmínky tajnosti a osobního hlasování. Členům Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny to řekl ředitel ministerského odboru voleb Mgr. Petr Vokáč. Reagoval tak na námitky, podle nichž navrhovaný způsob hlasování poštou není v souladu s Ústavou a může být zneužit.

 

Podmínka osobního hlasování naplňuje podle Petra Vokáče mimo jiné identifikační lístek, který volič dostane od zastupitelského úřadu a který mu vyplněný vrátí souběžně s úřední obálkou s hlasovacím lístkem. Tato hlasovací obálka, kterou volič s ohledem na tajnost hlasování zalepí, bude na zastupitelském úřadu vložena do volební schránky a promísena spolu s dalšími. Pokud by někdo obálku před sčítáním hlasů rozlepil a lístek v ní vyměnil, dopustil by se trestného činu maření voleb, uvedl Vokáč. „Že něco je fakticky možné, neznamená, že bude prováděno,“ dodal.

Ředitel volebního odboru ministerstva ocenil námět poslankyně Ing. Evy Fialové, podle níž by zastupitelské úřady mohly voliče předem informovat o tom, na jakém papíře budou tisknout hlasovací lístky pro dosavadní prezenční volbu na ambasádách, která zůstane zachována. Pokud si voliči hlasující poštou vytisknou hlasovací lístky na stejném papíru, omezí to možnost takto zjistit, kterou stranu ve sněmovních volbách nebo kterého kandidáta v prezidentských volbách podpořili.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle návrhu mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu, včas o hlasování poštou požádají a nahlásí adresu, na kterou chtějí poslat doručovací a hlasovací obálky a identifikační lístek. Na něm volič stvrdí podpisem, že hlasoval sám za sebe. Volební lístek si vytiskne z informačního systému správy voleb, vloží do hlasovací obálky a tu pak s identifikačním lístkem do doručovací obálky, kterou odešlou zpět zastupitelskému úřadu.

Okrskové volební komise v cizině otevřou po ukončení hlasování doručovací obálky a s pomocí identifikačních lístků zaznamenají ve voličských seznamech účast voliče. Systém podle předkladatelů v zásadě vylučuje možnost, že by volič hlasoval dvakrát, tedy i osobně.

Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem v příštích řádných volbách do Polanecké sněmovny v roce 2025.

Zastánci volby poštou poukazovali na nutnost umožnit uplatnění volebního práva i Čechům v rozlehlých státech, pro něž je časově i finančně náročné jet například stovky kilometrů hlasovat na ambasádu. Připomínali rovněž dlouhodobou snahu o zvýšení komfortu hlasování.

Při posledních sněmovních volbách mohlo v zahraničí vybírat poslance asi 18 800 Čechů, hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. Korespondenčně by mohlo podle odhadů hlasovat kolem půl milionu lidí, kteří v cizině žijí nebo dlouhodobě pracují či studují.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP