Advokát Soudního dvora EU: K důchodovému věku soudců v Polsku

Generální advokát Soudního dvora Evropské unie doporučuje, aby unijní soud rozhodl, že polské předpisy snižující věk odchodu do důchodu soudců jsou v rozporu s právem EU.

Vyplývá to z prohlášení, které 20. června 2019 vydal generální advokát Evgeni Tančev. Podle polského zákona z roku 2017 byl věk odchodu do penze soudců obecných soudů, státních zástupců a soudců nejvyššího soudu snížen na 60 let v případě žen a 65 let pro muže. Dříve tito justiční činitelé odcházeli do důchodu v 67 letech.

„Generální advokát je toho názoru, že rozdílný věk odchodu do důchodu pro soudce a soudkyně… porušuje předpisy Evropské unie,“ uvedl Tančev ve svém stanovisku. Jde podle něho o porušení zákazu diskriminace na základě pohlaví. Tančev také upozornil, že snížení odchodu věku do důchodu pro soudce musí doprovodit pojistka, která by zabránila tomu, že soudce je z úřadu de facto odstraněn; taková pojistka prý v polském zákonu chybí. Generální advokát také vytkl Varšavě, že ministr spravedlnosti díky novým předpisům může soudcům prodloužit aktivní službu – tak se podle Tančeva justice dostává do závislosti na výkonné moci.

Doporučení generálního advokáta není pro unijní soud závazné, nicméně verdikt soudců bývá obvykle velmi podobný.

Polská strana Právo a spravedlnost (PiS) po vyhraných volbách z roku 2015 ovládla v zemi klíčové veřejné instituce a prosadila řadu nových zákonů, včetně těch, které se týkají justice. Podle nevládních organizací i Evropské komise justiční reformy zesilují kontrolu vlády nad soudy a ohrožují principy právního státu. Podle představitelů PiS změny v justici měly zvýšit její efektivitu a očistit rezort od lidí spojovaných ještě s komunistickou érou. Prostřednictvím Bruselem kritizovaných zákonů se PiS snažilo přinutit k odchodu některé soudce a nahradit je vlastními favority, které vybírá Zemská soudcovská rada, píše Reuters. Tento orgán také ovládlo Právo a spravedlnost.

Soud EU je proti personálním změnám v polském nejvyšším soudu

Soudní dvůr Evropské unie dospěl k závěru, že polské právní předpisy, které se týkají snížení věkové hranice pro odchod do důchodu soudců polského nejvyššího soudu jsou v rozporu s unijním právem. Nejvyšší justiční instance EU to 24. června 2019 oznámila v tiskovém prohlášení.

Zdroj: ČTK, Soudní dvůr EU, ilustrační foto Pixabay

 

Go to TOP