Na seminář Společné jmění manželů v Praze je ještě možné se přihlásit

Česká advokátní komora zve kolegyně a kolegy na seminář pro advokáty s názvem Společné jmění manželů, který se koná 21. a 22. června v Praze na Novotného lávce. Pro velký zájem byl zajištěn větší sál, díky čemuž jsou nyní k dispozici ještě další volná místa, je tedy stále možné se na seminář hlásit.

 

Společné jmění manželů

 

Termín semináře: středa 21. června a čtvrtek 22. června 2023, vždy od 9 do 16 hodin

Místo konání: budova ČS VTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5

Český svaz vědeckotechnických společností z.s. (Instituce) • Mapy.cz

Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR

 

Program semináře:

21. 6. 2023 –  Společné jmění manželů 1 bude zahrnovat následující témata :

  • Problematika oceňovacích principů v řízení o vypořádání společného jmění manželů (oceňovací pravidla, formulace zadání znaleckých posudků, koncept obvyklé ceny, stáří znaleckých posudků)
  • Nesprávné katastrální zápisy, superficiální zásada, materiální publicita x společné jmění manželů a rodinná domácnost (střet ochrany majetku ve společném jmění manželů a tzv. dobrověrného nabyvatele, způsoby odstraňování nesprávných katastrálních zápisů – dopad do vypořádání společného jmění manželů – prevence a následné postupy, institut rodinné domácnosti, dopady superficiální zásady do společného jmění manželů, exkurs do práva bydlení)
  • Určovací a vindikační žaloby a společné jmění manželů (aktivní a pasivní legitimace, předpoklady uplatnění, poznámky spornosti, význam určovacích žalob, naléhavý právní zájem, formulace žalobních návrhů)

22. 6. 2023 – Společné jmění manželů 2 bude zahrnovat následující témata :

  • Vypořádání společných dluhů v řízení o vypořádání společného jmění manželů (odlišnosti přístupu soudní praxe v poměrech ObčZ 1964 a ObčZ 2012)
  • Vybrané otázky aktiv společného jmění manželů (finanční prostředky opatřené závazkem jednoho z manželů bez souhlasu manžela druhého, tzv. Kindergeld, otázka zisku z výlučného majetku jako součást společného jmění manželů)
  • Vnosy, zápočty, investice a společné jmění manželů (podstata vnosů, procesní otázky spojené s vnosy a investicemi, základní otázky tzv. valorizace vnosů)
  • Vybrané procesní souvislosti řízení o vypořádání společného jmění manželů (způsoby rozhodování, rozdělení důkazního břemene a tzv. smísení peněz na účtu, rozhodování o náhradě nákladů řízení apod.)

 

Cena semináře: 2.200,- Kč včetně DPH v zákonné výši; 1.760,- Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

 

Uzávěrka přihlášek14. června 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlášku a více informací naleznete ZDE.

 

Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Lenka Matoušková, vedoucí Odboru výchovy a vzdělávání ČAK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP