Přijímání eDokladů advokáty při prokazování totožnosti klientů

Ke dni 20. 1. 2024 byla spuštěna možnost prokazování totožnosti prostřednictvím digitálních stejnopisů občanských průkazů v rámci projektu eDoklady (viz https://edoklady.gov.cz/).

 

Na advokáty se povinnost přijímat eDoklady k prokázání totožnosti vztahuje od 1. 1. 2025 (viz čl. II zákona č. 1/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Podle § 9a odst. 2 zákona o právu na digitální služby platí, že prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti digitálním stejnopisem průkazu je povinen umožnit orgán veřejné moci. Prokázání totožnosti digitálním stejnopisem průkazu je povinna umožnit osoba, které právní předpis ukládá povinnost ověřit totožnost předložením průkazu, který je veřejnou listinou. Mezi tyto osoby tudíž patří i advokáti, a to při prohlášení advokáta o pravosti podpisu a při identifikaci klienta podle AML zákona, kdy je vyžadováno ověřit totožnost předložením průkazu, který je veřejnou listinou.

Pokud se advokáti rozhodnou, že umožní prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti digitálním stejnopisem průkazu dříve, mohou tak učinit již nyní.

Veškeré technické podrobnosti nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností viz zde: https://edoklady.gov.cz/podpora-overovatelu/clanky-a-navody/registrace-overovatele-v-mobilni-aplikaci

 

JUDr. Johan Justoň, vedoucí Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK
Ilustrační foto: redakce AD

Go to TOP