Program Probační a mediační služby získal mezinárodní ocenění

Na 14. Valném shromáždění mezinárodní organizace CEP v chorvatském Dubrovníku převzala ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková cenu v rámci CEP Awards 2022, v kategorii Rehabilitation in the Community. Mezinárodní ocenění obdržel resocializační program Vnímám i Tebe, který má za cíl zvýšit odpovědnost pachatelů vůči obětem trestných činů.

 

Resocializační program Vnímám i Tebe je určený dospělým pachatelům. Zaměřuje se na získání náhledu pachatele na dopady jeho trestné činnosti a na rizikové faktory, které s ní souvisejí. Pomáhá rozvíjet jeho empatii vůči osobám, kterým svým jednáním ublížil, a také uvědomit si dopady trestné činnosti na vlastní život, život blízkých i život obětí.

Probační a mediační služba program Vnímám i Tebe vytvořila v rámci projektu Křehká šance II a od roku 2019 jej pilotně ověřovala v sedmi vybraných věznicích. Na základě jeho úspěšnosti byl program nakonec poskytován ve 13 věznicích napříč Českou republikou. Od roku 2021 pak mohou program absolvovat také pachatelé vykonávající trest na svobodě.

V současné době Probační a mediační služba disponuje pěti specializovanými pracovišti – programovými centry, která se zaměřují na poskytování resocializačních programů. Pachatelé do programu, který je koncipovaný jako skupinový výukový program se sociálně terapeutickými prvky, vstupují z rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, ale také dobrovolně, po domluvě s probačním úředníkem v rámci dohledu. Skupina se zpravidla skládá z 8–10 účastníků a je vedena dvěma lektory.

 

Cena CEP Award je udílena mezinárodní organizací Confederation of European Probation (CEP) jednou za tři roky v pěti kategoriích. Cílem ocenění je podpořit organizace v probační práci, výzkumu i sdílení odborných znalostí. „Velmi nás těší, že program Vnímám i Tebe zaznamenal u našich zahraničních kolegů takový úspěch. Je to program, který absolvuje nejvíce našich klientů – například od dubna 2021 do února 2022 do něj vstoupilo 167 pachatelů a 100 účastníků program během té doby dokončilo. Pro Probační a mediační službu je to první velké ocenění v rámci CEP Award a my si ho opravdu považujeme,“ říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková o ocenění, které v Dubrovníku převzala společně s Janou Tkáčovou, vedoucí střediska Karviná-Havířov.

Program Vnímám i Tebe Probační a mediační služby vyhrál cenu v kategorii Rehabilitation in the Community, která hodnotí projekty zaměřené na rehabilitaci probačních klientů a snížení recidivy. Ve stejné kategorii bylo nominováno celkem devět evropských projektů. Probační a mediační služba v minulosti již získala čestné uznání za projekt Rozvoj restorativní justice.

 

Zdroj: Probační a mediační služba
Foto: archiv Probační a mediační služby

 

 

Go to TOP