Nečekaná ztráta pro blízké i advokacii – odešel advokát JUDr. Václav Vlk

Českou advokacii, a nejen ji, zastihla naprosto nečekaná šokující zpráva. Ve věku 53 let nás v pátek 19. ledna 2024 navždy opustil JUDr. Václav Vlk. Advokát, člen presidia Unie obhájců ČR a několika výborů a sekcí ČAK, předseda Českého helsinského výboru, člen Odvolací kárné komise ČAK, člen předsednictva Španělsko-české obchodní komory, a především odvážný muž, který se vždy pral za dobrou věc.

„Je to pro mě naprosto nečekaná a smutná zpráva. Vašek byl kolega, spolužák a kamarád. Neúnavný glosátor a komentátor dění v justici a bojovník za lidská práva. Nikdy nešel daleko pro ostřejší výraz. Komoře, ale především mně osobně bude chybět, že už nikdy nebudu moci říct Tarantinovské… “Posílám tam Vlka”…“, uvedl na zprávu o úmrtí kolegy předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

Po ukončení studií se Václav Vlk vydal na dráhu advokáta, založil spolu s José Juliem Moreno Baena česko-španělskou advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados. Výsledkem jejich spolupráce byla středně velká mezinárodní kancelář, orientovaná na specializované zastupování klientů a podporu jejich podnikatelských aktivit. Doménou české pobočky kanceláře byl tradiční výkon advokacie, tedy procesní zastupování klientů v řízení před soudy, rozhodčími soudy a správními orgány, zastupování při podání mimořádných opravných prostředků k Nejvyššímu soudu, Nejvyššímu správnímu soudu a Ústavnímu soudu, a především pak zastupování ve španělštině a ve španělsky mluvících zemích.

Vedle vlastní advokátní praxe se Václav Vlk významně zapsal do povědomí rovněž působením v orgánech České advokátní komory, ať šlo o jeho funkce v Kontrolní radě nebo Odvolací kárné komisi. Byl také dlouhé roky předsedou a posléze členem Výboru pro vnější vztahy ČAK a ve výčtu jeho aktivit nelze opomenout ani jeho mimořádně bohatou publikační činnost v odborném tisku a v dalších médiích.

Svými bryskními a otevřenými úvahami o fungování advokacie a české justice přispíval ke zvýšení právního vědomí celé společnosti. Často svými názory v dobrém provokoval, ale právě tím dokázal řadu věcí posouvat správným směrem vpřed. Jen před krátkým časem se doslova vrhnul do další práce v oblasti dodržování lidských práv (ostatně, v této oblasti byl aktivní po celý svůj život) a ve funkci předsedy Českého helsinského výboru právě rozjížděl řadu projektů.

Václave, byl jste viditelnou tváří a hodně slyšitelným hlasem české advokacie…, budete nám chybět!

Čest Vaší památce!

ČAK, redakce AD

 

Go to TOP