Tématy Interpelačního dne v Pardubicích byly advokátní tarif, vzdělávání i AI

Po Ostravě a Plzni se staly Pardubice třetím regionálním centrem, do něhož se vydali zástupci vedení Komory v čele s jejím předsedou JUDr. Robertem Němcem, LL.M., aby se zde setkali se svými kolegy a kolegyněmi, informovali je o aktuálním dění na Komoře a vyslechli si, co je trápí. Historicky prvnímu Interpelačnímu dni České advokátní komory v regionu Východní Čechy, který se konal ve čtvrtek 18. ledna 2024, předcházel dopolední seminář „Právní psaní – umění přesvědčovat soudce“ osvědčené dvojice lektorů JUDr. Martin Kopa, Ph.D., a Štěpán Janků.

 

Na první východočeský (a letos vlastně vůbec první) Interpelační den ČAK z Prahy dorazila početná skupina zástupců vedení Komory – kromě jejího předsedy JUDr. Roberta Němce, LL.M., a místopředsedkyň JUDr. Moniky Novotné a JUDr. Michaly Plachké, LL.M., přijeli své kolegy z regionů pozdravit také JUDr. Tomáš Sokol, Mgr. Lukáš Trojan a Mgr. Kamil Blažek, členové představenstva.

V průběhu interpelačních dnů vedení České advokátní komory pravidelně informuje své kolegy a kolegyně o tom, na čem se aktuálně pracuje, co již bylo realizováno a co bude třeba řešit v blízké (ale i vzdálenější) budoucnosti. Nejinak tomu bylo i v Pardubicích. Tentokrát přítomným advokátům a koncipientům podrobně představilo připravovanou digitalizaci advokátních agend, včetně plánů na digitální advokátní a koncipientské průkazy. Ujistilo je také, že věnuje velkou pozornost i nekončícím problémům se vstupy do soudních budov, aktuálně těm, které mají nyní ponejvíce advokátní koncipienti.

„Východočeští kolegové se zajímali pochopitelně o problematiku advokátního tarifu, která nás všechny trápí dlouhodobě, ale rovněž o organizaci budoucího sněmu,“ komentovala průběh 1. interpelačního dne v Pardubicích JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK. „Diskutovali jsme společně i možné budoucí směry výchovy a vzdělávání koncipientů, nač se zaměřit více, jaké formy využívat. Účastníci vyjádřili podporu myšlence vícedenních prezenčních seminářů pro advokátní koncipienty a projevili zájem, aby se Komora ve vzdělávání věnovala i takovým tématům jako jsou rostoucí možnosti využití umělé inteligence v advokátní praxi,“ dodala Monika Novotná.

 

Na čtvrtek 18. ledna byl ale pro advokáty a advokátky připraven v Pardubicích i dopolední program. „Den advokacie“ v sále Jana Kašpara Krajského úřadu v Pardubicích zahájil již v 9 hodin seminář Právní psaní – umění přesvědčovat soudce, v jehož průběhu osvědčení a oblíbení přednášející – soudce KS v Brně Martin Kopa a autor blogu Pravnipsani.cz Štěpán Janků – posluchačům objasnili, jak správně „právně“ psát a jak díky dodržování základních „do’s and don’ts” snadno odbourat strach klientů a zkvalitnit texty natolik, aby jimi přesvědčili další právní profesionály, především pak soudce. Stejně jako na předchozích seminářích, které již pro Komoru „lektorovali“ v Praze a Brně, ani tentokrát nešetřili radami a tipy na to, jak si usnadnit práci a jak dosáhnout nadstandardní kvality a „čtivosti“ textů.

 

Redakce AD
Foto: archiv JUDr. Michaly Plachké, LL.M.

 

Go to TOP