Návrh na snazší vyrovnání zdravotních odvodů zřejmě získá podporu vlády

Návrh na možnost snazšího vyrovnání neuhrazených odvodů na veřejné zdravotní pojištění pro některé dlužníky vláda patrně podpoří. Vyplývá to z předběžného stanoviska, které bude vláda schvalovat na svém zasedání 17. ledna 2024. Pokud by se dlužníci přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí, nemuseli by platit penále a exekuční náklady.

 

Prominutí penále a dodatečných nákladů by se podle předlohy mohlo týkat těch fyzických osob, vůči nimž byla nařízená daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku. K úhradě dlužného zdravotního pojištění by se tito lidé museli přihlásit ve lhůtě od začátku letošního července do konce listopadu. Zaplatit by je museli do konce roku. Dluhy vyšší než 5000 korun by mohli lidé splácet ve 12 měsíčních splátkách, dluhy nad 50 000 korun v 36 měsíčních splátkách. Pokud by zadlužený některou ze splátek neposlal, daňová exekuce by pokračovala.

Vláda by mohla mít k předloze jedinou připomínku – ta se týká podle podkladů nejasnosti výkladu ustanovení, podle kterého by se k úhradě zdravotních odvodů nemohli přihlásit ti dlužníci, vůči nimž bylo zahájeno insolvenční řízení.

Exekuce podle daňového řádu využívá podle předkladatelů zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna, zaměstnanecké zdravotní pojišťovny spoléhají standardně na soudní exekutory. „Vzhledem k tomu, že dřívější právní úpravy se týkaly pouze odpuštění penále a exekučních nákladů v rámci soudních exekucí, jeví se jako spravedlivé, aby shodná možnost byla poskytnuta i těm osobám, u nichž je celá dlužná částka předmětem exekuce podle daňového řádu,“ uvedli autoři předlohy. Očekávají, že o odpuštění penále požádají nižší tisíce dlužníků a celkový objem zaplaceného pojistného se bude pohybovat v desítkách milionů korun. Odpuštěné penále by mohlo podle předkladatelů představovat nižší desítky milionů korun.

Dlužníci zdravotního pojištění, kterým již nabíhá penále, ale ještě nečelí daňové exekuci, mohou podle předkladatelů žádat pojišťovnu o takzvané odstranění tvrdosti zákona. Většinou se jim odpouští podle nich nejméně polovina dlužného penále, v některých případech i celé.

Loni přijali zákonodárci dvojici obdobných zvláštních zákonů. Týkaly se mimořádného odpuštění penále a dalšího příslušenství u dluhů na sociálních odvodech a u daňových dluhů. O nynější předloze rozhodnou zákonodárci.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP