Kriminalita v ČR loni mírně klesla, policie zaznamenala 181 417 tr. činů

Kriminalita v České republice v loňském roce mírně poklesla – policie zaznamenala o 0,3 procenta méně trestných činů než v roce 2022, celkem 181 417.

Kriminalita v České republice v loňském roce mírně poklesla – policie zaznamenala o 0,3 procenta méně trestných činů než v roce 2022, celkem 181 417. Současně se zvýšila objasněnost případů o 2,5 bodu na 55,4 procenta. Vzrostla však škoda způsobená trestnou činností, a to o více než tři miliardy, na 23,411 miliardy korun. Jak stojí ve zprávě Policie ČR, i přes prosincovou tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vnímá bezpečnostní situaci v Česku jako stabilní.

 

„Za pozornost také stojí zastavení rapidního nárůstu kyberkriminality a výrazný nárůst zajištěných hodnot. V porovnání se způsobenou škodou to ukazuje na kvalitativní posun Policie ČR v oblasti zajišťování hodnot a jasný signál veřejnosti, že jsme schopni v rámci trestního řízení pomoci poškozeným saturovat vzniklou škodu,“ uvedl ve zprávě náměstek Policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování brig. gen. Tomáš Kubík.

 

 

Podle něj policie loni zajistila majetek za téměř devět miliard korun proti hodnotě 5,2 miliardy v roce 2022. Poměr mezi zajištěným majetkem a evidovanou škodou tak činí historicky nejlepších 49,6 procent, doplnil náměstek.

Nejvíce trestných činů policisté v loňském roce evidovali opět v Praze a Moravskoslezském kraji. V hlavním městě jich bylo 41 070 a v Moravskoslezském kraji 21 564. Naopak nejméně trestných činů se stalo v Karlovarském kraji (5041) a na Vysočině (5605), kde jich ale bylo proti roku 2022 o sedm procent více. Mezi kraji to byl nejvyšší meziroční nárůst počtu trestných činů. Ve zhruba polovině krajů kriminalita meziročně klesla, přičemž nejvýrazněji, o více než osm procent, v Libereckém kraji.

Z hlediska jednotlivých kategorií zaznamenali kriminalisté proti roku 2022 pokles u násilných, mravnostních nebo hospodářských činů. Mírně přibylo případů majetkové kriminality. Hospodářských trestných činů policisté loni evidovali 12 765, násilných skutků 13 115. Vražd ale přibylo, zatímco v roce 2022 se jich stalo 150, loni to bylo 159.

 

 

V oblasti násilných trestných činů byl evidován nepatrný meziroční pokles (-65, -0,5 %).  Násilnými trestnými činy s nejvyšším meziročním nárůstem byly úmyslné ublížení na zdraví (+92, +2,2 %), vydírání (+87, +7 %), týrání osoby žijící ve společném obydlí (+33, +7,7 %), týrání svěřené osoby (+26, +10,7 %), násilí a vyhrožování proti úřední osobě a orgánu veřejné moci – mimo příslušníka Policie ČR a obecní policie (+26, +19,5%).

V absolutních číslech byl největší nárůst násilné trestné činnosti zaznamenán u trestného činu úmyslné ublížení na zdraví a trestného činu vydírání. V posledním období je nejčastějším způsobem vydírání situace, kdy pachatel pod různou legendou vyláká od poškozeného/poškozené jeho intimní fotografie či video a poté nutí poškozeného konat jeho finanční či jiné požadavky.

Opětovně byl zjištěn nárůst násilné trestné činnosti v rámci rodinných vztahů, kdy se jedná o týrání osoby žijící ve společném obydlí a týrání svěřené osoby.

 

 

V roce 2023 bylo spácháno 159 vražd (+9, +6%), Dokonaných vražd bylo v uvedeném období roku 68, ve stádiu pokusu 86 a ve stádiu přípravy 5. Celkem 86 těchto skutků bylo motivováno osobními vztahy, což je současně suverénně nejčastější motiv. Nebyla registrována žádná vražda na objednávku ani vražda novorozeného dítěte matkou.

 

 

Mravnostní kriminalita poklesla v roce 2023 o 2, 7 % (-89). Pro tento druh kriminality je specifické, že tato trestná činnost je oznamována obětmi po měsících i letech, kdy u obětí dojde k překonání obav z oznámení protiprávního jednání. Mravnostními trestnými činy s nejvyšším meziročním nárůstem byly znásilnění (+37, +4,2 %), pohlavní zneužití ostatní (+12, +1,8 %), svádění k pohlavnímu styku – § 202/1  (+11, +57,9 %), komerční forma pohlavního zneužití – § 187/1, 3, 4 (+7, +87,5 %), kuplířství (+6, +9 %).

V roce 2023 byl registrován pouze nízký meziroční nárůst skutků páchaných z nenávisti (+29, +10,3 %). Tento oproti předchozím letům v podstatě pozitivní trend lze přičíst lepší osvětě problematiky v médiích a intenzivnější práci policie zejména v online prostředí. Dále pokračuje nastolený trend na sociálních sítích ve formě nenávistných komentářů a šíření nepravdivých tvrzení, resp. obrazových záznamů. Některé též souvisí s válečnou agresí Ruské federace na území Ukrajiny, příp. se situací v Izraeli.

Registrovaná hospodářská kriminalita v roce 2023 poklesla o 6,4 % (12 765). Nápad hospodářské kriminality nedosahuje úrovně před pandemií. Počet objasněných skutků se oproti stejnému období předchozího roku snížil na 5 681 skutků (-297, -5 %). Celkem (včetně dodatečně objasněných) bylo objasněno 7 504 skutků.

 

 

V oblasti drogové trestné činnosti se vývoj nijak zásadně neliší od předchozích let. Na nelegálním trhu přetrvával nedostatek léčiv s obsahem pseudoefedrinu nebo efedrinu zneužívaných k nelegální výrobě metamfetaminu, jakož i některých dalších zneužívaných chemikálií.

Kriminalita páchaná v kyberprostoru v roce 2023 stále tvoří 10,8 % celkové registrované kriminality. Dle statistických dat je tento trend setrvale stoupající (meziročně +0,6 %, +1 038 skutků), přesto však oproti předchozím rokům jde o vzestup podstatně nižší. Objasněnost v této oblasti kriminality poklesla meziročně o 1,3 %. Opakovaně byl zaznamenán pokles případů tzv. hackingu (-939, -33 %). Lze předpokládat, že skutky spáchané v dané oblasti jsou i tzv. souběhové s majetkovou trestnou činností.

 

ČRkyberkriminalita v krajích

 

 

Více informací o vývoji registrované kriminality v roce 2023 naleznete ZDE.

 

Zdroj: Policejní prezidium ČR, ČTK
Ilustrační foto: canva.com, Policejní prezidium ČR

Go to TOP