Právo vlastnit zbraně za zákonných podmínek zřejmě zůstane zachováno

Právo pořizovat, vlastnit a nosit zbraně za podmínek stanovených zákonem zřejmě zůstane zachováno i v nové právní úpravě. Sněmovní výbor pro bezpečnost to 11. ledna podpořil jako téměř jedinou z poslaneckých úprav nového zbraňového zákona. Rozhodl o tom navzdory nesouhlasu ministerstva vnitra a Legislativní rady vlády. Sněmovna má normu schvalovat na schůzi, která začne příští týden.

 

Dodatečné změny zákona kvůli prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student zavraždil 14 lidí a následně zastřelil i sebe, žádný z poslanců nenavrhoval. Členové dolní parlamentní komory se ve středu shodli s ministrem vnitra Vítem Rakušanem na tom, že se pokusí připravit dílčí novelu platného zákona, která by například ukládala prodejcům zbraní hlásit podezřelé obchody dříve než od roku 2026, kdy má nový zákon kvůli modernizaci centrálního zbraňového registru a jeho propojení s dalšími evidencemi nabýt účinnosti.

Nový zákon má zkrátit z deseti na pět let lhůtu pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní, případně možnost policie nařídit tuto prohlídku kdykoli, připomněl Vít Rakušan. Ošetřující lékaři mají do budoucna získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Lékař, který zjistí, že jeho pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které omezují jeho zdravotní způsobilost, má mít podle nového předpisu povinnost oznámit tento fakt bez zbytečného odkladu policii.

Dílčí novela by mohla ještě letos zavést povinné specializované psychologické vyšetření pro nové žadatele o zbrojní oprávnění, případně o tom bude moci rozhodnout vláda na základě zmocnění podle nového zákona. Platný zákon psychologický posudek nevyžaduje, nutné je jen doložení zdravotní způsobilosti žadatele. Praktický lékař, který tuto způsobilost osvědčuje, si pouze může vyžádat také posudek psychologa.

Zákon by měl dát orgánu veřejné moci možnost zadržet zbraně jejich držitelům v případě zjištění bezpečnostního rizika, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích. Opozice se obává zneužití, podle Víta Rakušana policie bude muset zadržení zbraně zdůvodnit.

Nový zákon by měl také povolit pouze držitelům zbrojního průkazu pořízení zbraně typu flobert, i když to podle opozičních poslanců povede k zániku jejich českých výrobců. Snahu o zachování specializovaného režimu pro takzvané flobertky výbor nepodpořil, podle Mileny Bačkovské z ministerstva vnitra by to nebylo v souladu s evropskou zbraňovou směrnicí.

Do budoucna má zákon zajistit to, že papírové zbrojní průkazy či licence nahradí elektronická oprávnění k používání zbraní v centrálním zbraňovém registru. Norma počítá s různými možnostmi, jak bude možné oprávnění prokázat. Kromě elektronické cesty ponechává i konzervativnější možnosti, jako je vydávání zbrojních listů na kontaktních místech veřejné správy. Ruší také místní příslušnost, takže držitelé zbraní už nebudou muset vyřizovat záležitosti pouze v kraji, kde mají trvalý pobyt.

Mezi novinky patří rovněž zavedení další kategorie zbraní či zjednodušení struktury zbrojních oprávnění. Ponechány mají být dva druhy zbrojního oprávnění ze současných pěti skupin zbrojního průkazu a tři skupiny zbrojních licencí ze současných deseti.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP