Novou soudkyní ESLP se zřejmě stane JUDr. Kateřina Šimáčková

Poradní orgán Rady Evropy doporučil dne 22. září výraznou většinou českou soudkyni JUDr. Kateřinu Šimáčkovou, Ph.D., do Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Do pozice ji ještě musí zvolit Shromáždění Rady Evropy, které se však obvykle řídí doporučením svého poradního orgánu.

Doktorka Šimáčková je nyní soudkyní českého Ústavního soudu a ve funkci by nahradila Čecha JUDr. Aleše Pejchala, jemuž končí mandát u ESPL na konci října.

„Kandidovat do ESLP jsem se rozhodla ve chvíli, kdy jsem dospěla k závěru, že mohu nabídnout delší než třicetiletou praxi, znalosti i zkušenosti z oblasti, jíž se soud zabývá, a to z české i evropské perspektivy,“ sdělila Šimáčková. ESLP je pro ni ztělesněním nejvyšší hodnoty, na níž je Evropa založena – ochrany práv jednotlivce, který se může obrátit na mezinárodní soud a stěžovat si na stát, který mu ublížil. Upozornila, že pro její případný nástup k ESLP bude rozhodující až volba parlamentním shromážděním.

Poradní orgán zvažoval tři české kandidáty, kromě Šimáčkové to byl soudce Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Simon a soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.  „Výbor uskutečnil pohovory se všemi kandidáty 16. září 2021. Výbor velkou většinou doporučuje Shromáždění (Rady Evropy) paní Kateřinu Šimáčkovou jako nejkvalifikovanějšího kandidáta,“ uvedl ve vyjádření poradní orgán.

Kromě JUDr. Šimáčkové doporučil výbor rovněž kandidátku z Ruska. Z Moldavska vybral dva rovnocenné kandidáty, mezi nimiž si bude muset vybrat Shromáždění. Poradní orgán byl nicméně nespokojený s uchazeči z Ukrajiny, doporučil zamítnout celou její kandidátku a požádat Kyjev o zaslání nového seznamu kandidátů.

ESLP sídlí ve Štrasburku a zabývá se stížnostmi států, nevládních organizací, či skupin jednotlivců na porušení Evropské úmluvy o lidských právech. Zasedá v něm celkem 47 soudců, jeden za každý členský stát Rady Evropy. Volební období soudců je devítileté bez možnosti znovuzvolení.

Zdroj: ČTK; Česká justice
Foto: ESLP; ÚS – autor: Vladimír Novotný

Go to TOP