Výbor podpořil zpřesnění přestupkové části zákona o ochraně spotřebitele

Sněmovní hospodářský výbor doporučil 11. ledna schválit poslaneckou novelu, která zpřesňuje pravidla projednávání přestupků v zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Ve výboru nezazněly žádné pozměňovací návrhy, jde o zpřesnění zákona. Nynější znění přestupkové části zákona vyvolává podle předkladatelů právní nejistotu ohledně dozorových orgánů a jejich působnosti.

 

Podle předkladatelů by mohlo současné znění zákona umožňovat více interpretací, včetně takové, která by znemožnila projednat přestupky jiným správním orgánem než Českou obchodní inspekcí. Takový přístup by byl podle nich nepřijatelný a mohl by ochromit dozor nad zákonnými právy spotřebitelů.

Nepřesnost vznikla podle autorů novely při dřívější změně zákona. Přestupková část opominula jiné dozorové orgány, k nimž patří Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, živnostenské a celní úřady, Česká národní banka, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice, Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní veterinární správa, vyplývá z důvodové zprávy. Předloha tuto situaci napravuje.

Úpravy by měly být účinné nestandardně hned po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů. „Možná rizika je nutné v co možná nejkratší době napravit a jednoznačně a v procesních úkonech předvídatelně stanovit, že k projednávání přestupků jsou příslušné veškeré správní orgány, jimž je zákonem stanovena působnost pro výkon dozoru,“ stojí ve zdůvodnění.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP