Na cestu do advokacie se dnes vydalo 120 advokátek a advokátů

Dnes 12. ledna 2023 se v aule Betlémské kaple v Praze sešlo 120 budoucích advokátek a advokátů k vykonání slavnostního advokátního slibu. „Tím, že jste se před lety na tuto cestu dobrovolně vydali, tak advokacii pravděpodobně také považujete za povolání, neřkuli poslání, které je krásné a v mnoha ohledech jedinečné. A to i přes to, že je zároveň velmi náročné a klade na všechny, kteří se mu chtějí věnovat naplno, značné nároky,“ uvedl ve svém projevu místopředseda Komory JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., do jehož rukou přítomní slib skládali.

Při své činnosti nezapomeňte na to, co jste právě před chvílí slíbili v advokátním slibu, tj., že budete ctít právo a etiku povolání advokáta, chránit lidská práva, dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu,“ vyzdvihl ve svém projevu místopředseda ČAK.

Ve svých dalších slovech dodal, že „historie nás učí, že slova advokátního slibu nejsou jen prázdné proklamace, o čemž svědčí mj. i projekt Advokáti proti totalitě, přibližující pohnuté životní příběhy mnoha našich kolegyň a kolegů – ostatně prosincové číslo Bulletinu advokacie přibližuje neuvěřitelný příběh o osudu exprezidenta Advokátní komory JUDr. Antonína Kloudy, jehož jméno do tohoto projektu bylo nedávno právem zařazeno.“

Ondřej Trubač rovněž vyzval nové kolegyně a kolegy k zapojení do činnosti Komory, ať už do jejích orgánů, anebo do různých projektů, jako jsou například Advokáti do škol nebo Advokáti do dětských domovů, které mají za cíl formou přednášek a besed přinášet právní pomoc tam, kde je opravdu potřebná.

Všem novým kolegyním a kolegům gratulujeme a přejeme šťastné vkročení do advokacie!

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP