ČAK zve na Mezinárodní konferenci k dějinám advokacie do Klatov

Česká advokátní komora,  Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni a město Klatovy pořádají ve dnech 18. až 19. ledna 2024 v Jezuitském refektáři v Klatovech Mezinárodní konferenci o klatovském rodáku, advokátu Antonínu Schauerovi spojenou s tradiční Konferencí o historii advokacie, která tím vstupuje do svého již devatenáctého ročníku.

Pokud Vás zaujme níže připojený program, lze se stále přihlásit k čtvrteční, či jen páteční, a pochopitelně i k dvoudenní účasti, a to přímo garantu této již tradiční konference Stanislavu Balíkovi na jeho e-mailovou adresu: Balikovi@seznam.cz.

 

Program:

ČTVRTEK 18. LEDNA 2024

16:00
Slavnostní zahájení

16:15
Osobnost JUDr. Antonína Schauera

16:15 – 16:35
Kristýna Strnadová, Kateřina Kalistová a Miroslav Zedlo (studenti dějepisného semináře Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech) – Antonín Schauer jako klatovský student

16:35 – 16:55
Jiří Cukr (Státní okresní archiv České Budějovice) – Práce advokáta Schauera pro knížecí rod Paarů

16:55 – 17:15
Lukáš Kopecký (Společnost pro moderní dějiny Klatovska) – Miloslav Schauer v třetím odboji

17:15 – 18:00
Stanislav Balík (Právnická fakulta ZČU) –  Antonín Schauer jako advokát

18:00 – 18:30
Diskuse

 

PÁTEK 19. LEDNA 2024

9:00 – 12:30
Blok příspěvků z dějin advokacie, garant JUDr.  PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

9:00 – 9:10
Stanislav Balík – Úvodní slovo

9:10 – 9:20
Eva Hrbotická – Úvaha nad právní relevancí poznání historie

9:20 – 9:40
Martina Gajdošová – Aktivity advokátskeho spolku Sväz Advokátov na Slovensku v prvej polovici 20. storočia.

9:40 – 10:00
Jan Kober – Ex cathedra – advokacie a jiné oblasti právní praxe první poloviny XX. století pohledem Emila Svobody, profesora Právnické fakulty Univerzity Karlovy

10:00 – 10:20
Hana Rýdlová, Jan Klouda – Osudy JUDr. Antonína Kloudy a jeho advokátské rodiny

10:20 – 10:40
Peter Kerecman  –  Umělecké prostředky v slavných obhajobách slovenských advokátů (příspěvek přednese Naďa Ondrišová)

10:40 – 11:00
Lukáš Malý – Vývoj advokacie a justice ve viktoriánském Skotsku a Irsku

11:00 – 11:20
Rudolf Manik – En garde alebo advokáti ako duelanti

11:20 – 11:40
Tomáš Danihlík – Causa JUDr. Pavla Wintera aneb druhorepublikové hnutí árijských advokátů na mělnickém příkladu

11:40 – 12:00
Karolina Truhlářová – Českolipský advokát Erich Weiss a jeho choť Emil

12:00 – 12:20
Milan Kyjovský – Účetní kniha advokáta první republiky

12:20 – 12:30
Diskuse

 

13:00
Klatovská justice a advokacie s přesahy

13:00 – 13:20
Jana Kleinová (Národní technické muzeum) – Budova klatovského soudu v kontextu díla architekta Bedřicha Bendelmayera

13:20 – 13:40
Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni) – Klatovské justiční instituce v letech 1928-1949

13:40 – 14:00
Libor Staněk (Státní okresní archiv Strakonice) – Trampoty jedné advokátní rodiny aneb průřez historií rodiny Fikarů ve Strakonicích

14:00 – 14:20
Miloslava Melanová (Technická univerzita v Liberci) – Klatovští advokáti v letech 1872–1950 na příkladu kanceláří rodiny Sedláček – Melan

14:20 – 14:40
Luboš Velek (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) – Antonín Schauer a Národní strana svobodomyslná

14:40 – 15:30
Diskuse

 

Redakce AD
Foto: refektar.eu

Go to TOP