Školení jihočeských advokátů se zaměřilo na problematiku SJM

Ve dnech 13. a 14. června 2024 se konalo – za hojné účasti jihočeských advokátů a advokátek – v přednáškovém sále Střední školy polytechnické v Českých Budějovicích další školení k problematice společného jmění manželů. Seminář tak navázal na akce pořádané v roce 2022 a v roce 2023.

 

Přednáška vedená Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, byla plná zajímavých a podnětných informací nejenom ze soudní praxe. Lektor se věnoval například nakládání s majetkem ve společném jmění manželů a principům správy společné věci, tzv. odklonům součástí společného jmění manželů, zejména finančních prostředků, smluvní modifikaci společného jmění manželů a modifikaci rozhodnutím soudu.

V další části Michal Králík hovořil o rozhodovací praxi Nejvyššího soudu v oblasti SJM v loňském roce a v prvních měsících letošního roku – mimo jiné o aktuálních rozhodnutích, která se vztahovala k dílčím tématům probíraným na předchozích seminářích. Poukázal také na významnou judikaturu Ústavního soudu vztahující se k problematice SJM.

Závěrečná část programu pak byla věnována diskusi, v níž přednášející odpovídal na dotazy přítomných advokátek a advokátů související s probíranou problematikou.

 

JUDr. František Smejkal, JUDr. Jan Kubálek, Ph.D., Mgr. Petr Smejkal, regionální zástupci ČAK pro Region Jižní Čechy
Foto: autor

Go to TOP