ČAK zve na konferenci o historii advokacie do Klatov

Město Klatovy společně s Českou advokátní komorou a Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni pořádá ve dnech 18. až 19. ledna

Česká advokátní komora,  Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni a město Klatovy pořádají ve dnech 18. až 19. ledna 2024 v Jezuitském refektáři v Klatovech Mezinárodní konferenci o klatovském rodáku, advokátu Antonínu Schauerovi spojenou s tradiční Konferencí o historii advokacie.

 

Program dvoudenní konference bude rozdělen do tří částí:

  • první část se bude věnovat  JUDr. Antonínu Schauerovi,
  • druhá část se zaměří na  historii advokacie, a to včetně životního příběhu významného advokáta, politika a bývalého prezidenta Advokátní komory v Čechách JUDr. Antonína Kloudy a jeho synů, rovněž advokátů,
  • třetí část se pak bude zabývat klatovskou dobovou justicí.

Zájemci o účast na konferenci včetně přihlášení referátů, se mohou obrátit na spoluorganizátora konference JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D., i prostřednictvím e-mailu: advokati@bksk.cz.

 

Redakce AD
Foto: ilustrační, Klatovy

 

 

 

Go to TOP