Seminář ČAK pro advokáty o SJM měl v Ústí nad Labem online premiéru

Česká advokátní komora dne 1. října 2020 zorganizovala v Ústí nad Labem seminář pro advokáty na téma “Aktuální otázky společného jmění manželů se zaměřením na jeho vypořádání, praktické problémy a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR”.

Jeho lektorem byl soudce Nejvyššího soudu Mgr. Michal Králík, Ph.D., ale tentokrát nepředstoupil před všechny přihlášené advokáty advokátů tváří v tvář, ale pro některé pouze virtuálně.

„Měli jsme pronajatou posluchárnu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, ale mezitím přišla přísnější koronavirová opatření, takže do místnosti mohla vstoupit pouze část přihlášených advokátů. Ad hoc jsme však našli právě ve spolupráci se zástupci univerzity řešení v podobě dalších místností, kam se mohli advokáti v povoleném počtu uchýlit a sledovat přednášku online,“ uvedl regionální zástupce ČAK a organizátor semináře JUDr. Zdeněk Grus.

Fakulta zdravotních studii Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem poskytla také technickou a IT podporu, takže seminář nakonec mohli absolvovat všichni.

„Budeme si muset všichni zvykat na nové metody vzdělávání advokátů, protože nikdo neví, jak dlouho může současná nepříznivá epidemiologická situace trvat. Jako organizátoři jsme zjistili, že je možné semináře uskutečnit i „na dálku“ a není nutné veškeré vzdělávání rušit, jen v sobě budeme muset každý odstranit bariéry virtuálních setkávání. Až to bude možné, tak se znovu budeme znovu a moc rádi osobně na konferencích potkávat, ale je dobře, že do té doby máme alespoň nějakou alternativu,“ dodal JUDr. Grus.

Redakce AD
Foto: Zdeněk Grus

 

Go to TOP