Nová pravidla pro nakládání se zbraněmi by měla začít platit od ledna 2026

Se zrušením fyzických dokladů, jako je zbrojní průkaz, licence nebo průkaz zbraně, počítá od roku 2026 návrh zákona o zbraních a střelivu, který poslalo do připomínkového řízení poslalo Ministerstvo vnitra. Místo papírových dokladů by měla být rozhodující existence příslušného oprávnění v centrálním registru zbraní. Návrh počítá s možnými alternativami prokazování oprávnění, které podle předkládací zprávy k návrhu zahrnují i konzervativnější než elektronickou cestu, například zbrojní listy vydávané na kontaktních místech veřejné správy. Společně s touto předlohou poslalo ministerstvo do připomínkového řízení i samostatný zákon o munici. Nabytí účinnosti obou zákonů úřad předpokládá současně, a to k 1. lednu 2026.

 

Vedle zrušení fyzických dokladů zákon zavádí podle autorů několik dalších zásadních koncepčních novinek, patří mezi ně zavedení nové mezikategorie zbraní. Strukturu dosavadních zbrojních průkazů a zbrojních licencí návrh výrazně zjednodušuje. Ponechány mají být dva druhy zbrojního oprávnění ze současných pěti skupin zbrojního průkazu, tři skupiny zbrojních licencí ze současných deseti. Návrh podle autorů důsledně podchycuje problematiku zbraní, které nepodléhají registraci tak, aby nemohly být přestavované mimo území Česka anebo předělávané pro ostrou střelbu, a zároveň zachovává práva legálních držitelů zbraní od sportovních střelců přes lovce či organizátory rekonstrukcí historických bitev až po sběratele a osoby nakládající se zbraněmi za účelem ochrany života, zdraví a majetku.

Změny v evropském právu ohledně zbraní mělo Česko do své legislativy zahrnout už k září 2018. Návrh reagující na diskutovanou evropskou směrnici podle předkladatelů celkově modernizuje rámec nakládání se zbraněmi, a to jak z právního, tak i technického hlediska, přitom ale vychází z osvědčených institutů a celkového nastavení dosavadní tuzemské právní úpravy. Ministerstvo ho konzultovalo se zástupci státní správy i odbornou veřejností. Jednání meziresortní pracovní skupiny se účastnili zástupci jednotlivých ministerstev, úřadů státní správy, zpravodajských služeb. Jednání veřejné pracovní skupiny se účastnilo několik desítek zástupců zájmových spolků, podnikatelských subjektů a jejich asociací, profesních a zaměstnavatelských svazů, politických stran, veřejných i neziskových kulturních institucí a akademické sféry, uvádí ministerstvo.

„Komunikace se správními orgány bude výrazně flexibilnější, preferovaným komunikačním kanálem bude elektronická komunikace s využitím zaručené identity,“ uvádí materiál.

Jednoznačněji než dosavadní legislativa řeší zákon kategorizaci zbraní a střeliva, a to prostřednictvím zavedení veřejného číselníku zbraní v rámci centrálního registru zbraní, který bude pro každou zbraň v evidenci zavádět samostatnou kartu s přesně stanovenými a neměnnými parametry. Nově jsou do legislativy zařazeny doposud neregulované výrobky, zejména polotovary hlavních částí zbraní a součásti zbraní umožňující samočinnou střelbu, s těmito předměty bude oprávněn nakládat výhradně držitel zbrojní licence.

Policie loni evidovala 308 990 zbrojních průkazů, meziročně o 1618 více. Registrovaných zbraní bylo loni 959 950, o téměř 60 000 víc než v roce 2020.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP