Lékaři budou moci od 28. prosince sloužit nepřetržitě až 24 hodin

Zdravotníci v nemocnicích a v záchranné službě budou moci sloužit od čtvrtka nepřetržitě až 24 hodin. Změnu přináší novela zákoníku práce (zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), která byla 27. prosince vyhlášená ve Sbírce zákonů. Většina jejích ustanovení tak nabývá účinnosti 28. prosince. Dříve uzákoněná možnost další dobrovolné přesčasové práce lékařů, která vyvolala jejich protesty, přestane platit.

 

Protesty lékařů vyvolala část novely zákoníku práce účinná od října, která umožnila zdvojnásobení ročního objemu dobrovolných přesčasů zdravotníků na 832 hodin. Ustanovení mělo původně platit do konce roku 2028. Část lékařů kvůli tomu své smlouvy o přesčasové práci vypověděla. Kromě změny zákona lékaři žádali vedle úpravy zákoníku práce zvýšení základní mzdy až na trojnásobek průměrné mzdy. Zástupci zdravotníků, vlády a Všeobecné zdravotní pojišťovny nakonec podepsali dohodu, podle níž má pojišťovna poslat příští rok nemocnicím 9,8 miliardy korun navíc na růst výdělků.

Zdravotníci v nemocnicích či v záchranné službě budou moci podle upraveného znění pracovat nepřetržitě až 24 hodin, pokud to umožní kolektivní smlouva či vnitřní předpis v zařízení. Se zdravotníkem bude muset zařízení uzavřít dohodu o takových službách písemně, a to nejvýš na rok. V prvních třech měsících ji bude možné okamžitě zrušit. Zdravotníka nebude možné k podpisu dohody nutit či „vystavit jakékoliv újmě“, pokud ji odmítne. Tato část zákoníku nabude účinnosti od 1. ledna příštího roku.

Směna zdravotníka bude moci podle novely zákoníku práce trvat nejvýše 12 hodin, na ni může navázat případně přesčasová práce o stejné délce. Novela upravuje také odpočinek. Pokud by zdravotník pracoval 24 hodin, musel by pak mít nejméně 22 hodin volna.

Díky možnosti 24hodinových služeb se podle důvodové zprávy soustředí práce do menšího počtu dnů než u běžných směn s přesčasy a rozšíří se nahromaděný čas na odpočinek. Podle předkladatelů se tím podaří lépe slaďovat zaměstnání se soukromím a zajistí se nepřetržitý provoz.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP