Rapotická věznice nabízí odsouzeným motivační program podle norského vzoru

Ve věznici v Rapoticích na Třebíčsku pracují s některými odsouzenými podle nového motivačního programu. Vychází z norského systému práce s vězni nazvaného Motivátor. Rapotická věznice je jedním ze čtyř zařízení v Česku, kde je systém od konce loňského roku zavedený. Je určený zejména pro pachatele násilných trestných činů a už má první absolventy. Pro potřeby programu nechala věznice upravit na moderní učebnu bývalý sklad pohonných hmot. Celkové náklady byly asi 1,5 milionu korun, řekl ředitel věznice František Melichar.

 

Zavádět ve věznici nový motivační program, díky kterému by se odsouzení sami snažili řešit svůj život a zařadit se do běžné společnosti, chtěla podle Františka Melichara věznice už v roce 2019, všechno ale zdržela pandemie covidu-19. „Veřejnosti se možná zdá, že se zbytečně utrácejí peníze za takové věci. Na druhou stranu, každého odsouzeného jednou musím propustit na svobodu a je lepší s ním po dobu výkonu trestu nějak pracovat a snažit se ho dostat na lepší cestu, než abychom ho tady jen zavřeli, nikdo by s ním nic nedělal a za nějaké tři čtyři roky bychom ho potkali na ulici. Myslím si, že takové programy mají smysl, i když se bavíme jen o jednotlivcích,“ řekl František Melichar.

Vedle Rapotic je Motivátor pilotně zavedený pro odsouzené ve věznicích v pražské Ruzyni a v Plzni. Používá ho také Ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava. „Do konce tohoto roku bychom rádi pilot ukončili tak, abychom v příštím roce program Motivátor standardizovali. To nám také uvolní cestu k jeho dalšímu šíření. Můžeme jednak vzdělat více lektorů a jednak ho rozšířit do více věznic,“ řekl vedoucí psycholog Vězeňské služby ČR Václav Jiřička.

 

Motivátor má vést vězně k lepšímu budoucímu životu

Program chce pracovat s vězni, kteří způsobují společnosti největší škodu a současně je u nich reálná naděje na to, aby se napravili a dokázali vést dobrý občanský život. „To jsou dva faktory, z nichž vypadávají zejména pachatelé násilných trestných činů, kteří způsobují společnosti zdaleka největší škody, a zároveň, paradoxně, se s těmito jejich rizikovými faktory dá nějakým způsobem poměrně dobře pracovat,“ uvedl Václav Jiřička. V České republice je podle něj v současné době asi 22 000 vězňů.

Rapotická věznice jich má 780, což překračuje stanovenou kapacitu, která počítá se čtyřmi čtverečními metry na osobu. Prostorovou normu se podle ředitele Františka Melichara daří dodržovat jen v části s nízkým a středním stupněm zabezpečení. „Ve vysokém stupni zabezpečení je celková přeplněnost kapacity v celé České republice a tím pádem můžeme jít podle zákona na tři metry čtvereční, pod to už jít nemůžeme,“ řekl ředitel. Kapacita věznice je 741 lidí.

Program Motivátor zatím absolvovalo deset vězňů rapotické věznice. V Norsku funguje 20 let a jeho autorem je Roar Thronaes. Při jeho vytváření vycházel z praxe i výsledků výzkumů. Motivátor má vést vězně k lepšímu budoucímu životu po jednotlivých krocích. „Snažíme se působit na jeho myšlení, na jeho styl, na jeho náhled na trestnou činnost, na to, že si vždycky může vybrat buď kriminální cestu, nebo tu civilní,“ řekl mluvčí rapotické věznice Roman Čech.

Program Motivátor je zařazený v projektu Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů hrazeném z norských fondů. Celkové náklady jsou 40 milionů korun. Vedle rekonstrukcí učeben peníze šly zejména na školení lektorů v Norsku nebo na překlad manuálu programu a studijní materiály pro odsouzené i lektory.

 

Zdroj: ČTK
Foto: VSČR

Go to TOP