Policisté dostanou metodický pokyn, jak postupovat při exekucích

Policisté dostanou metodický pokyn, podle kterého mají postupovat v případě, kdy jsou přivoláni na asistenci k exekuci. Pokyn policistům například radí, jak postupovat v případě, kdy chce exekutor zabavit majetek v domácnosti, kde dlužník nebydlí.

„Policisté zatím neměli žádný jasný dokument, jak mají postupovat a jak se vyhodnocuje, co z mobiliáře patří povinnému či nikoliv. Docházelo tam k pochybení, byla tam celá řada stížností, že exekutor zabavoval věci, které nepatří tomu povinnému, ale někomu jinému,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

Pokyn podle něj dostanou všichni policisté, řídit se jím mají hned poté, co bude rozeslán na jednotlivé útvary. K tomu by podle policejního prezidia mělo dojít v nejbližších dnech.

Podle Deníku N se v pokynu například píše, že exekuci lze provést jen v případě, že povinný nemovitost užívá trvale a má v ní umístěné své věci. To musí v případě pochybností prokázat vykonavatelé exekutora. „Pokud se to s jistotou nepodaří, nejde o nemovitost užívanou povinným, tudíž nelze pojmout žádné věci do soupisu a zároveň nesmí vykonavatelé exekutora či exekutor do obydlí jiné osoby vstoupit,“ píše se podle webu v textu. Pokyn také mimo jiné připomíná, že některé věci v exekuci nesmějí být zabaveny.

Primárním úkolem policie na místě exekuce nadále zůstává ochrana života a zdraví exekutora, vykonavatelů exekutora, ale i dalších přítomných osob. Policii ČR nepřísluší posuzovat podrobnosti exekuce, oprávněnost jejího provádění a jejího rozsahu, střežit exekuovaný majetek atd., nicméně pochopitelně mají zabránit případnému protiprávnímu jednání.

Na návrh povinného nebo jiných zúčastněných osob v exekučním příkazu lze také prověřit oprávněnost provedení exekuce v určení povinných osob a místa, kde se mají zdržovat. Policisté tedy mohou například ztotožnit zúčastněné osoby, včetně ověření, že jde o skutečného exekutora s platným exekučním příkazem.

Na přípravě metodiky se podílela Česká asociace povinných, která podle Deníku N dokument považuje za průlomový.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP