Soud vyhověl žádosti o rehabilitaci v kauze ilegálního přechodu hranic

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 se Okresní soud v Prachaticích vrátil k události staré 44 let – tehdy se mladý východoněmecký pár pokusil ilegálně přejít přes československé hranice na Západ, byl zadržen, vzat do vazby a deportován do své vlasti, kde byl uvězněn. Muž nyní požádal v Česku o soudní rehabilitaci. OS v Prachaticích jí bez průtahů vyhověl.

 

V noci ze Silvestra 1979 na Nový rok 1980 se tehdy 29letý Siegfried Löwe a jeho přítelkyně Franziska Walther, oba občané Německé demokratické republiky, pokusili přes Československo dostat na Západ.

Jenže českoslovenští pohraničníci byli i tehdy bdělí a u obce Strážný je zatkli. Oba byli vzati do vazby a následně – 15. 1. 1980 – deportováni do své domovské země.

Po propuštění z vězení se Siegfried a Franziska vzali. Franziska v roce 2006 zemřela, Siegfried, kterému je nyní 73 let a bydlí v německém Schönwaldu, požádal minulý měsíc o českou soudní rehabilitaci.

Státní zástupce k tomu uvedl: „Siegfried a Franziska se patrně domnívali, že se jim přechod hranic podaří, protože na Silvestra budou pohraničníci opilí. Ale přinejmenším služební pes byl střízlivý. To ovšem nic nemění na tom, že návrh na soudní rehabilitaci je důvodný.“ (viz tabulka níže.)

Soudce JUDr. Jiří Mühlstein návrh akceptoval a vyslovil Siegfriedovu účast na soudní rehabilitaci.

Všichni zúčastnění se vzdali práva stížnosti, takže rozhodnutí nabylo právní moci a soud ihned vypracoval jeho písemné vyhotovení.

Na příkladu Siegfrieda Löwe je vidět, že soudní rehabilitace se dají vyřizovat rychle, účinně, a dokonce i s jistým humorem.

 

Všeobecná deklarace lidských práv z 10. 12. 1948, čl. 13

(2) Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země.

 

Zákon o soudní rehabilitaci č. 119/1990 Sb., v platném znění, § 1

(1) Účelem zákona je zrušit odsuzující soudní rozhodnutí za činy, které v rozporu s principy demokratické společnosti respektující občanská politická práva a svobody zaručené ústavou a vyjádřené v mezinárodních dokumentech a mezinárodních právních normách zákon označoval za trestné…

(2) Činy, které směřovaly k uplatnění práv a svobod občanů zaručených ústavou a vyhlášených ve Všeobecné deklaraci lidských práv…, byly československých trestními zákony prohlášeny za trestné v rozporu s mezinárodním právem a mezinárodnímu právo odporovalo také jejich trestní stíhání a trestání.

Tamtéž, § 33

(2) Ustanovení tohoto zákona se užije obdobně k rehabilitaci a odškodnění osob nezákonně zbavených osobní svobody nebo majetku …. v období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990, i když nebylo zahájeno trestní stíhání…

 

JUDr. Lubomír Müller,  autor působí jako advokát v Praze
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP