Zvýšením počtu pěstounů či ochranou spotřebitele se zabývala sněmovna

Větší počet pěstounů, ochrana spotřebitele, rozšíření práv podezřelých mladších 15 let či další odklad zavedení atestované elektronické spisové služby. Také tím se zabývala 13. prosince sněmovna.

 

Ke zvýšení počtu pěstounů má přispět vládní novela, kterou v úvodním kole 13. prosince podpořila sněmovna. Souvisí s tím, že kojenecké ústavy by měly od roku 2025 přestat přijímat děti. Opozice část navržených změn kritizovala, snahy opozičních hnutí na zamítnutí novely nebo na její vrácení vládě k přepracování dolní komora s ohledem na koaliční většinu odmítla. Předlohu posoudí sociální výbor v prodloužené tříměsíční lhůtě.

Novela zjednodušuje proces posuzování zájemců o pěstounství a upravuje podmínky pro organizace, které pěstounům pomáhají. Těmto organizacím se má zvýšit státní příspěvek. V případě podpory dlouhodobých pěstounů by měl vzrůst z nynějších 59 400 korun na rok na 66 000 korun, u přechodných pěstounů na 72 000 korun.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky míří navrhované změny k rozšíření a ke zkvalitnění náhradní rodinné péče, nynější systém možné zájemce o pěstounství podle něj odrazuje. „Pokud chceme mít více kvalitních pěstounů, pokud chceme mít děti, které nemůžeme mít v rodinách, v náhradní rodinné péči v maximálním možném rozsahu, má smysl novelu podpořit,“ zdůraznil. Rovněž Michal Rataj jako zpravodaj předlohy uvedl, že změny jsou sepsány ve prospěch dětí a náhradních rodin.

Kojenecké ústavy se mají do konce příštího roku zrušit. O děti do tří let by se měli postarat pěstouni. Výjimkou by mohly být případy sourozeneckých skupin či vážně nemocných dětí. Fungovat mají zařízení například pro přechodný pobyt dětí po omezenou dobu. Od vyšší podpory pěstounů si vláda slibuje to, že se najdou náhradní rodiny schopné ujmout se i dětí s vážnějšími zdravotními problémy.

 

Zpřesnění přestupkové části zákona o ochraně spotřebitele

Ustanovení o projednávání přestupků v zákoně o ochraně spotřebitele patrně čeká zpřesnění, poslaneckou novelu v úvodním kole sněmovna podpořila. Nynější znění přestupkové části zákona vyvolává podle předkladatelů právní nejistotu ohledně dozorových orgánů a jejich působnosti. Předlohu teď posoudí hospodářský výbor v poloviční, tj. měsíční lhůtě.

„Současný stav by mohl umožňovat více interpretací, včetně takové, podle které by bylo znemožněno projednat přestupky jiným správním orgánem než Českou obchodní inspekcí,“ uvedli předkladatelé v čele s Michaelem Ratajem v důvodové zprávě. Takový přístup by byl podle nich nepřijatelný a mohl by ochromit dozor nad zákonnými právy spotřebitelů.

Úpravy by měly být účinné nestandardně hned po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů. „Možná rizika je nutné v co možná nejkratší době napravit a jednoznačně a v procesních úkonech předvídatelně stanovit, že k projednávání přestupků jsou příslušné veškeré správní orgány, jimž je zákonem stanovena působnost pro výkon dozoru,“ stojí ve zdůvodnění.

 

Návrh na rozšíření práv podezřelých mladších 15 let

Děti mladší 15 let možná získají více práv v případě, že se jejich počínáním bude zabývat policie. Policisté jim při prověřování činu nově budou muset zajistit přítomnost advokáta. Počítá s tím vládní novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Předlohu teď posoudí ústavně-právní výbor. Opatření si podle odhadu ministerstva spravedlnosti vyžádá ročně 23 milionů až 25,5 milionu korun ročně.

Návrh zákona reaguje na výtky, které vůči Česku vznesl Evropský výbor pro sociální práva. ČR podle výboru porušuje Evropskou sociální chartu ve dvou ohledech. Zaprvé tím, že dětem mladším 15 let přiznává takzvanou nutnou obhajobu až v řízení před soudem pro mládež. Podle současné české praxe totiž dítě nemusí mít obhájce při policejním objasnění a zadokumentování činu. Týká se to například ohledání místa činu a zajištění stop nebo také podání vysvětlení na policii. O něm policie předem vyrozumívá zákonného zástupce dítěte, který může uplatnit právo na právní pomoc advokáta. Policisté však nyní zároveň nemají povinnost zajistit přítomnost obhájce dítěte.

Druhým nedostatkem české právní úpravy je pak podle výboru to, že zákon výslovně neumožňuje, aby dítě mladší 15 let nemuselo být postaveno před soud pro mládež. Podle výboru je nutné přijmout kroky ke snížení obzvláště škodlivých účinků kontaktu dětí se soudním systémem. Státní zastupitelství tak nově bude mít možnost nepodat návrh na zahájení řízení před soudem pro mládež. Stejně tak soud bude moci upustit od uložení opatření vůči dítěti i bez nařízeného jednání.

Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné. Pokud se ale dopustí činu, který by u dospělého trestný byl, může mu soud uložit výchovnou povinnost či omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického či psychologického programu, dohled probačního úředníka a v nejzávažnějších případech ochrannou výchovu či ochranné léčení.

 

Další odklad zavedení atestované elektronické spisové služby

Úřady budou muset používat atestovanou elektronickou spisovou službu patrně až od roku 2027. Další roční odklad, a tedy více času na přípravu, má přinést poslanecká novela, kterou v úvodním kole podpořila sněmovna. Z povinnosti předloha zcela vyjímá nejmenší obce a jejich organizace a školy, aby se jim neúměrně nezvýšily náklady. Novela nyní zamíří k posouzení do správního výboru. Bude na ně mít zkrácenou měsíční lhůtu.

Odklad povinného používaní elektronické spisové služby s atestem o rok na rok 2026 schválili zákonodárci již loni. Ze současných zkušeností podle zdůvodnění nynějšího návrhu zákona ale plyne, že lhůta není dostatečná. „Veřejnoprávní původci nebudou schopni připravit se na vypořádání stávající spisové manipulace a její přípravu na přechod do atestovaných elektronických systémů,“ stojí v důvodové zprávě předlohy.

Dodavatelům má novela posunout termín, po kterém už budou muset poskytovat jen atestované systémy. Novela odkládá zákaz dodávání neatestovaných systémů z července příštího roku na leden 2025. Prodlužuje navíc platnost atestu ze dvou na tři roky a ruší ustanovení, podle kterého při změně požadavků ztrácí atest platnost po uplynutí jednoho roku. Místo toho se má potvrzovat shoda systému s upravenými pravidly.

Atest osvědčuje to, že elektronický systém spisové služby splňuje požadavky vyplývající za zákona. Atestaci by si měli zajistit dodavatelé služby, proces má garantovat ministerstvo vnitra. Návrh se týká takzvaných veřejnoprávních původců, mezi něž patří organizační složky státu, státní podniky, ozbrojené síly, bezpečnostní složky nebo i zdravotní pojišťovny. Předloha stanoví, že atestovaná elektronická spisová služba se nebude povinně vztahovat na součásti informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi. Kanceláři prezidenta republiky novela umožní zřízení bezpečnostního archivu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP