Získání českého občanství také pravnuky emigrantů by mělo být jednodušší

Novelu zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), podle níž by české občanství mohli snáze získat i pravnuci emigrantů, kteří československé nebo české občanství v minulosti ztratili, podpořila na svém jednání 13. prosince 2023 vláda. Jak vyplývá z výsledků zasedání, schválila kladné stanovisko bez připomínek. Skupina poslanců v předloze navíc navrhuje, aby prohlášením směli nabýt české občanství také příbuzní těch krajanů, kteří o občanství nepřišli, a to v přímé linii až do čtvrté generace. Tato možnost, generačně omezená, trvala v minulosti jeden rok.

 

„Nová úprava umožní nabytí státního občanství České republiky i potomkům občanů nebo bývalých občanů ve čtvrté generaci, čímž se odstraní nerovnost přístupu k jednotlivým druhům prohlášení, respektive k jednotlivým okruhům prohlašovatelů,“ uvedli předkladatelé v čele s poslancem Ing. Romanem Bělorem v důvodové zprávě.

Obnovu zjednodušeného získání občanství přímými potomky krajanů, kteří občanství neztratili, zdůvodnili předkladatelé tím, že v minulosti taková možnost trvala „extrémně“ krátce. Lidé, kteří by ji mohli v roce 2014 využít, se o ní podle autorů předlohy nemuseli vůbec dozvědět. „Stanovení takto krátké účinnosti zůstalo adresáty nejen nepochopeno, ale bylo vnímáno jako neupřímný až nepřátelsky míněný politický signál,“ napsali. Poukázali na to, že lidé v některých případech až při dohledávání potřebných dokladů zjistí, zda jejich předci české nebo československé občanství pozbyli, nebo nikoli.

Rozšíření okruhu osob, které by mohly získat zjednodušeně české občanství, se týká podle předkladatelů zejména potomků krajanů žijících ve Spojených státech, v Jižní Americe a v Británii. Zároveň ale poukázali na to, že mnoho možných žadatelů o zjednodušené získání občanství už za současného stavu obtížně dohledává nutné dokumenty, tedy například rodné nebo oddací listy rodičů či prarodičů a původní naturalizační listy.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP