Vláda schválila novelu církevního zákona, týká se digitalizace i správních poplatků

Digitalizaci a zjednodušení administrativy má zajistit novela zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kterou na svém zasedání dne 13. prosince 2023 schválila vláda. Ministerstvo kultury v předloze navrhuje změny v právní úpravě právnických osob zakládaných církvemi a náboženskými společnostmi. Mění mimo jiné jejich označení z „evidovaných právnických osob“ na „církevní právnické osoby“.

 

Další změnou novely církevního zákona, kterou nyní projedná Parlament, je stanovení možnosti získat úředně ověřené výpisy z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku evidovaných, respektive církevních právnických osob v elektronické podobě. To je podle ministerstva v souladu s trendem elektronizace veřejné správy.

Některé navrhované změny se také týkají právní úpravy zvláštních práv. Předpis má umožnit církvím a náboženským společnostem, které disponují oprávněním k výkonu zvláštních práv, podat návrh na zrušení oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv, což dosud není možné. Církve nyní mají pouze možnost zvláštní právo nevykonávat.

Návrh cílí i na snížení administrativní zátěže na straně církví i ministerstva a obsahuje také drobné změny zákona o správních poplatcích, které souvisejí se zjednodušením právní úpravy evidovaných právnických osob.

Ministerstvo kultury upozornilo, že návrh zákona nepřináší zvýšené nároky na státní rozpočet, výdaje spojené s jeho uvedením do praxe se uhradí z jeho rozpočtu ve schválených limitech výdajů na příslušný rok.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP