Elektronická Ročenka NS zveřejňuje nejdůležitější rozhodnutí roku 2018

Ročenka Nejvyššího soudu 2018 obsahuje informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok.

Přestože se počet podaných dovolání v roce 2018 oproti předchozím rokům mírně snížil, soudci Nejvyššího soudu vydali opět téměř 9 tisíc rozhodnutí a v Ročence naleznete odkaz na ta, která považují za nejdůležitější. Ročenka také mapuje činnost jednotlivých úseků a oddělení Nejvyššího soudu. Podrobnosti se dozvíte v níže přiložené elektronické verzi.

Zdroj: Nejvyšší soud

 

 

Go to TOP