Zbrojní průkazy asi budou nahrazeny centrálně registrovanými oprávněními

Zbrojní průkazy či licence by v budoucnu mohla nahradit elektronická oprávnění k používání zbraní v centrálním zbraňovém registru. Počítá s tím nový zákon o zbraních a střelivu, který na své 86. schůzi dne 12. prosince 2023 posunula Poslanecká sněmovna do závěrečného kola schvalování. Předpis má – podobně jako související zákon o munici – nabýt účinnosti počátkem roku 2026.

 

Poslanec Mgr. Šimon Heller navrhl za skupinu poslanců v novém zákoně zachovat ustanovení z dosavadního předpisu, podle něhož „právo nabývat, nosit a držet zbraně je zaručeno za podmínek stanovených zákonem“. Ustanovení bylo do současného zákona vloženo Parlamentem v reakci na odzbrojovací tendence v EU.

Předseda Ústavně-právního výboru Mgr. Radek Vondráček v zájmu zachování českých výrobců navrhl, aby majitelé flobertek nadále nemuseli získat zbrojní oprávnění. Ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan namítl, že i české flobertky se dají stejně jako turecké předělat tak, aby to po převrtání hlavně byly „plnotučné zbraně“ pro plnohodnotné střelivo a mohly být zneužity k trestné činnosti. Vondráček podotkl, že předělání lze provést, ovšem za cenu nemalých nákladů a se speciálním vybavením.

Předpis počítá s různými možnostmi, jak bude možné oprávnění prokázat. Kromě elektronické cesty ponechává i konzervativnější možnosti, jako je vydávání zbrojních listů na kontaktních místech veřejné správy. Ruší také místní příslušnost, takže držitelé zbraní už nebudou muset vyřizovat záležitosti pouze v kraji, kde mají trvalý pobyt. Mezi novinky patří zavedení další kategorie zbraní či zjednodušení struktury zbrojních oprávnění.

Hlavními přínosy novely jsou podle Rakušana digitalizace, zrušení zbytečného papírování a celkové zvýšení uživatelského komfortu pro legální držitele zbraní. Nová úprava nahradí dosavadní zákon, který je podle ministerstva vnitra v mnoha ohledech zastaralý, byrokraticky nepružný a zbytečně komplikovaný.

„Nedochází k žádnému zmírňování pravidel, ale ani ke zpřísňování už tak přísných nároků na legální držitele zbraní. Stále platí, že si zbraň neobstará jen tak někdo. Pokud však lidé pravidla splní, řada věcí pak pro ně bude jednodušší,“ uvedl Rakušan.

Zákonem by měla být zavedena nová „mezikategorie“ zbraní, u kterých sice bude vyžadováno ohlášení, podmínky pro jejich držení ale budou zjednodušeny. Do kategorie mají být zařazeny například jednoranové nebo dvouranové zbraně, které se nabíjejí jednotlivě, poplašné či signální zbraně nebo plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm.

Zákon také výrazně zjednodušuje strukturu dosavadních zbrojních průkazů a zbrojních licencí. Ponechány mají být dva druhy zbrojního oprávnění ze současných pěti skupin zbrojního průkazu a tři skupiny zbrojních licencí ze současných deseti.

Zbrojní průkaz mělo v Česku loni 314 039 lidí, což je o 5049 více než v roce 2021. Počet nahlášených zbraní stoupl o 53 281 na 989 348. Zájem o zbraně v posledních letech roste. V roce 2020 vlastnilo zbrojní průkaz 307 372 obyvatel ČR. Registrovaných zbraní bylo 900 087.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP