Konference připomněla výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv

Vláda připravuje řadu změn zákonů i další opatření k posílení lidských práv v Česku. Chystané kroky mají přispět k lepší ochraně před domácím a sexuálním násilím, prosazování práv dětí či ke zlepšení podmínek lidí s handicapem a jejich pečujících. Na konferenci „Lidská práva a Česko“ konané dne 11. prosince 2023 v Praze to řekli ministr pro evropské záležitosti Ing. Martin Dvořák a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková. Ta věří, že se kroky podaří přijmout ještě v tomto volebním období. Konference připomněla 75. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a Den lidských práv, který připadá na 10. prosince.

 

„Díky spolupráci (s neziskovým sektorem, veřejnou správou, firmami, akademiky) se vládě daří přijímat řadu pozitivních kroků směřujících k naplnění lidských práv různých skupin,“ uvedl ministr Dvořák. Mezi úkoly, na kterých vláda pracuje, jmenoval navrhované zřízení postu dětského ombudsmana či uzákonění nepřípustnosti fyzických trestů u dětí. „Obě tato legislativní opatření jsou na dobré cestě a věřím, že vláda je brzy projedná,“ dodal.

V „pokročilé fázi přípravy“ jsou podle Dvořáka i předpisy proti domácímu a sexuálnímu násilí. Klára Šimáčková Laurenčíková zmínila změnu definice trestného činu znásilnění. Nový zákon proti domácímu násilí má pak zahrnovat řadu novel. Domácí násilí by se mělo brát v potaz při vypořádání společného vlastnictví manželů a při svěřování dětí do péče po rozvodu. Upravit to má novela občanského zákoníku. Zákaz nařídit povinnou mediaci by měl platit pro rozváděné partnery v případě, že mezi nimi bylo domácí násilí. Novela přestupkového zákona má oběti zajistit právo na doprovod důvěrníka a na zabránění kontaktu s pachatelem při přestupkovém řízení. Novela o policii prodlouží vykázání z deseti na 14 dnů.

Parlament by měl brzy rozhodovat o ratifikaci takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Ministr věří, že obě komory dokument podpoří. „Je to náš velký úkol,“ řekl Dvořák. Za zásadní považuje prosazování práv postižených, seniorů či etnických menšin, za důležité označil narovnání práv stejnopohlavních dvojic a jejich potomků.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva uvedla, že podle průzkumů zažilo diskriminaci v Česku přes deset procent lidí. Ženy vydělávají v průměru o 17 procent méně než muži a na stejných pozicích o 11 procent méně. Školní výsledky dětí jsou závislé na vzdělání a majetnosti rodičů. Přibývá nenávistných projevů vůči etnickým či náboženským skupinám a uprchlíkům. Předsudkům čelí senioři.

„Nerovné zacházení tak nadále negativně ovlivňuje život stovek tisíců lidí v Česku,“ řekla Šimáčková Laurenčíková. Připomněla také chystaný předpis týkající se rozšíření osobní asistence pro postižené i podpory pečujících či návrh opatření k odstranění segregace romských školáků. Zmocněnkyně věří, že se předpisy i další kroky podaří přijmout do voleb.

Podle ministra Dvořáka se lidská práva stávají terčem zpochybňování a zlehčování. Poukázal na růst populismu, extremismu či antisemitismu i ruský vpád na Ukrajinu.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

 

 

Go to TOP