Advokát V. Dohnal převzal Cenu Alice Garrigue Masarykové za lidská práva

Cenu Alice Garrigue Masarykové převzal 12. prosince advokát Mgr. Vítězslav Dohnal z rukou velvyslance USA v České republice Bijana Sabeta. Cena Alice Garrigue Masarykové je udělována osobnostem nebo institucím v České republice za významné úspěchy v oblasti lidských práv. 

 

„Zesnulá soudkyně Nejvyššího soudu USA Ruth Bader Ginsburgová jednou řekla: ‚Ať už se rozhodnete udělat cokoli, zanechte za sebou stopy.  To znamená, že to nedělejte jen pro sebe. Budeš chtít odejít ze světa o něco lepší, než jsi žil.‘ Dnes jsme zde, abychom ocenili člověka, který dokázal přesně toto: svým úsilím za sebou zanechal Vítězslav Dohnal stopy, které jsou vidět na každém klientovi, kterému pomohl získat efektivní právní zastoupení. Zanechal za sebou stopy, které je možné vidět v generacích praktikujících právníků, kteří bojují za myšlenku, že každý – bez ohledu na svůj původ, osobní situaci nebo finanční možnosti – si zaslouží spravedlnost před zákonem,“ řekl velvyslanec Bijan Sabet během předávání cen. Slavnostní projev přednesla také zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Advokát Vítězslav Dohnal je jednou z klíčových postav české lidskoprávní komunity. Jako pro bono advokát pomáhá zlepšovat přístup k právní pomoci menšinovým skupinám a znevýhodněným klientům. Po mnoho let se věnuje nejrůznějších dobročinným aktivitám, je spoluzakladatelem Ekologického právního servisu (EPS), byl ředitelem neziskové organizace Pro bono aliance, podílí se na vzdělávání studentů práv, organizuje Školu lidských práv a také oblíbený projekt Právníci v ulici, kde přibližuje veřejnosti svět práva a lidé se zde mohou setkat s mnoha představiteli justice. Za své aktivity získal ocenění Právník roku 2019 v kategorii PRO BONO, nyní převzal Cenu Alice Garrigue Masarykové za lidská práva.

Velvyslanectví USA založilo výroční Cenu Alice Garrigue Masarykové, která oceňuje osobnosti a instituce v České republice za významné úspěchy v oblasti lidských práv, v roce 2004. Alice Garrigue Masaryková byla významnou česko-americkou humanitární pracovnicí a zakladatelkou Československého červeného kříže. Ocenění slouží jako pocta jejímu odhodlání bojovat proti sociální nespravedlnosti a její osobní odvaze, kterou projevila při obhajobě lidských práv.  Cena je udělována v souvislosti s Mezinárodním dnem lidských práv, který připadá na 10. prosince.

Advokát Vítězslav Dohnal se tak připojil k předchozím laureátům, mezi něž patří například Magda Faltová, Elena Gorolová, Gwendolyn Albert, Monika Šimůnková, Veronika Ježková, Šimon Pánek, Anna Šabatová, Oldřich Kužílek a mnoho dalších.

K udělené ceně srdečně blahopřejeme!

 

Redakce AD
Foto: archiv Mgr. Dohnala, AK Dohnal a Bernard

Go to TOP