Ministři spravedlnosti jednali o právech obětí i předávání trestních řízení

Nařízení o předávání trestního řízení, směrnice o právech obětí, justiční reakce na ruskou agresi vůči Ukrajině či boj proti obchodování s drogami a organizovanému zločinu patřily mezi nejdůležitější témata, o nichž jednali v pondělí 4. prosince 2023 v Bruselu ministři spravedlnosti EU. Delegaci Ministerstva spravedlnosti ČR vedl náměstek ministra Mgr. Karel Dvořák.

 

Zasedání Rady ministrů spravedlnosti EU, které se uskutečnilo v pondělí 4. prosince 2023, bylo posledním za končícího španělského předsednictví v Radě EU. Ministři se v první řadě zabývali nařízením o předávání trestního řízení, k němuž přijali tzv. obecný přístup, který umožní předsednictví zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem. Předávání trestního řízení je poslední oblastí mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, která není v rámci EU jednotně upravena. Náměstek Karel Dvořák jménem ČR ocenil úsilí předsednictví v průběhu vyjednávání, zároveň ale zdůraznil, že projednávání návrhu nařízení mělo být věnováno ještě více času na expertní úrovni, aby došlo k naplnění záměru vytvořit moderní, účinný a snadno aplikovatelný nástroj pro spolupráci justičních orgánů v jednotlivých členských státech.

Následovala debata o ochraně obětí v souvislosti s projednávanou směrnicí, kterou se mění směrnice 2012/29/EU o právech obětí. Ministři se vyjadřovali ke dvěma hlavním otázkám, jednak k metodám odškodňování obětí a zadruhé k tomu, jak komplexně pojmout přístup k dětským obětem. „Považujeme za zásadní, aby primární povinnost odškodnit oběti zůstala na pachateli, neboť jen takový postup může mít plný výchovný efekt. Česká republika podporuje vznik komplexního a koordinovaného přístupu při zajišťování služeb pro dětské oběti. Současně je třeba brát v úvahu finanční i personální kapacity, které má stát k dispozici, proto bychom se v první řadě měli zaměřit na zvlášť zranitelné oběti, jako jsou oběti sexuálního a domácího násilí,“ poznamenal náměstek Dvořák.

Pracovní oběd byl věnován výměně aktuálních zkušeností s bojem proti obchodování s drogami a organizovanému zločinu.

Mezi dalšími projednávanými agendami bylo představení studie o fungování Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), přístup EU k Evropské úmluvě o lidských právech či uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP