Podle Exekutorské komory klesá počet dlužníků, ale ne exekucí

Počet lidí v exekuci postupně klesá, celkový počet exekucí se ale snížit nedaří, ten naopak mírně narůstá. Během 3. kvartálu 2023 klesl počet dlužníků v exekuci o 10 371 na 649 806. Celkový počet exekucí naopak vzrostl o 1 054 na 4 078 975. Zvýšil se také průměrný počet exekucí na dlužníka, nyní je 6,28.

 

„Třetí čtvrtletí letošního roku potvrdilo trend, který je zřejmý už jistou dobu. Počet lidí v exekuci postupně klesá, od vrcholu v roce 2017 již o více než 200 000 osob. Celkový počet exekucí se ale v posledním roce nedaří snížit, naopak mírně narůstá. A to navzdory opatřením jako tzv. Milostivé léto, které v současnosti probíhá již potřetí, či povinné zastavování marných exekucí,” popisuje situaci Mgr. Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory České republiky (EKČR).

Důvodem je podle EKČR skutečnost, že se běžící exekuce nedaří včas úspěšně ukončovat. Jejich vymáhání se prodlužuje a přibývá tak i tzv. vícečetných exekucí. Průměrně dnes připadá na jednoho dlužníka 6,28 exekuce, to je o jednu více než v roce 2017.

 V letošním roce pozorujeme výrazné zhoršení, které je způsobené zejména opakovaným zvyšováním tzv. nezabavitelné částky ze mzdy dlužníka. Exekuce formou srážky ze mzdy je nařízena v polovině řízení, v polovině z nich však aktuálně není vůbec nic sráženo, v dalších případech srážky rapidně poklesly. V důsledku toho se letos zatím podařilo ukončit o čtvrtinu exekucí méně, než tomu bylo za stejné období loňského roku, a stejně tak dle našich odhadů poklesl i objem vymoženého dluhu,” upozorňuje Jan Mlynarčík.

 

Po zvýšení nezabavitelné částky se dá očekávat zhoršení situace

V příštím roce EKČR očekává další zhoršení situace, neboť od 1. ledna bude nezabavitelná částka pravděpodobně znovu navýšena. „Už dnes se na nás čím dál častěji obracejí drobní věřitelé jako samoživitelky, SVJ či oběti trestných činů, a zjišťují, proč jim posíláme výrazně méně peněz, než byli zvyklí. To se pravděpodobně ještě zhorší,” konstatuje prezident EKČR. „Mají-li exekuce zůstat funkčním institutem vymáhání práva, je třeba trend zvyšování nezabavitelné částky nějak systémově kompenzovat, například definováním určité minimální výše srážky ze mzdy,“ vysvětluje Jan Mlynarčík. 

 

Podrobné informace včetně dlouhodobých přehledů jsou k dispozici zde:

Statistický web EK ČR

Infomapa EK ČR

Zdrojem informací pro statistický web EK ČR je především Centrální evidence exekucí, ale také data od soudů či z Rejstříku zahájených exekucí, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Exekutorská komora statistický web připravuje dobrovolně a na vlastní náklady, do budoucna počítá i s dalším rozšířením sledovaných položek.

 

Zdroj: EKČR
Foto: canva.com

Go to TOP