K dalšímu odkladu zavedení atestované spisové služby bude vláda asi neutrální

Poslanecký návrh na odklad zavedení atestované spisové služby v úřadech o další rok na rok 2027 vláda před zákonodárci možná nepodpoří, ale ani neodmítne. K předloze novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, jež má dát více času na přípravu, by měla vláda podle podkladů pro jednání ve středu 22. listopadu 2023 vydat neutrální stanovisko. Z povinnosti by novela zákona zcela vyňala nejmenší obce a jejich organizace a školy, aby se jim neúměrně nezvýšily náklady.

 

Odklad povinného používaní elektronické spisové služby s atestem o rok na rok 2026 schválili zákonodárci již loni. Ze současných zkušeností podle zdůvodnění další novely ale plyne, že lhůta není dostatečná. „Veřejnoprávní původci nebudou schopni připravit se na vypořádání stávající spisové manipulace a její přípravu na přechod do atestovaných elektronických systémů,“ stojí v důvodové zprávě.

Vláda by měla podle podkladů poukázat na to, že povinnost je součástí zákona více než dva roky, což by měla být na přípravu dostatečná doba. „Je proto otázkou, nakolik lze další odklad v navržené podobě považovat za důvodný. Atestace spisových služeb znamená zásadní přínos pro digitalizaci české státní správy, protože umožní standardizaci výstupů a rozhraní, vzájemnou spolupráci a komunikaci jejích systémů, proto by měla být realizována co nejdříve,“ je uvedeno v návrhu stanoviska, které po schválení dostanou zákonodárci.

Předběžný postoj vlády vychází zejména z připomínek vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., který poslaneckou novelu odmítl. V připomínkovém řízení ji naopak podpořilo Ministerstvo vnitra, podle kterého se v řadě bodů shoduje s návrhem zákona, který samo připravuje. Veřejnoprávní původci se za současného harmonogramu podle vnitra nebudou schopni na přechod do atestovaných elektronických systémů připravit. I další části předlohy odpovídají trendům, které ministerstvo ve spisové službě zastává, uvedlo.

Novela posouvá také dodavatelům termín, po kterém už budou muset poskytovat jen atestované systémy. Odkládá také zákaz dodávání neatestovaných systémů z července příštího roku na leden 2025. Prodlužuje navíc platnost atestu ze dvou na tři roky a ruší ustanovení, podle kterého při změně požadavků ztrácí atest platnost po uplynutí jednoho roku. Místo toho se má potvrzovat shoda systému s upravenými pravidly.

Atest osvědčuje to, že elektronický systém spisové služby splňuje požadavky vyplývající za zákona. Atestaci by si měli zajistit dodavatelé služby, proces má garantovat vnitro. Návrh se týká takzvaných veřejnoprávních původců, mezi něž patří organizační složky státu, státní podniky, ozbrojené síly, bezpečnostní složky nebo i zdravotní pojišťovny. Předloha stanoví, že atestovaná elektronická spisová služba se nebude povinně vztahovat na součásti informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi. Umožní Kanceláři prezidenta republiky zřízení bezpečnostního archivu.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP