Digitalizace justice je jednou z priorit vlády pro české předsednictví v Radě EU

Vláda představila pět hlavních priorit nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU. To odstartuje 1. července 2022 a bude trvat do konce roku.

 

Přípravu priorit českého předsednictví zásadně ovlivnila Ruská invaze na Ukrajinu. Jak vláda konstatovala, ani přesto nebudou zcela opomenuty původně identifikované agendy spojené s ochranou životního prostředí, digitální tranzicí či posilováním ekonomiky, pouze se k nim připojily bezpečnostní záležitosti, které je třeba řešit se stejnou naléhavostí.

 

Priority českého předsednictví v oblasti justice zahrnují oblast trestního práva, civilního práva a balíček o digitalizaci justiční spolupráce. K prioritám vlády patří i digitalizace státní správy, včetně digitalizace justice a poskytování digitálních služeb veřejnosti. „Loni v prosinci zveřejnila Evropská komise nové iniciativy v oblasti digitalizace justice. Ty zefektivní justiční procesy a zlepší přístup ke spravedlnosti. My všechny tyto iniciativy vítáme a během předsednictví jsme připraveni je podporovat,“ uvedl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

K dalším prioritám v oblasti justice patří například:

  • společný postup EU v oblasti justiční spolupráce a dalších aspektů v trestních věcech v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině
  • zvýšení ochrany zranitelných osob napříč EU, a to dětí i zranitelných dospělých.

Detailní popis priorit naleznete ZDE.

Česká republika přebírá předsednictví Rady EU ve velmi nelehké době. Geopolitické změny před nás postavily mnoho překážek a naše budoucnost bude více než kdy jindy determinována našimi dnešními činy. Či naší dnešní nečinností. V této době, kdy Evropa čelí bezprecedentnímu souběhu mnoha negativních jevů v oblasti bezpečnosti a prosperity, je jen na naší soudržnosti a vzájemné podpoře, jak se s těmito výzvami popasujeme, uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek po jednání ministrů spravedlnosti v Lucemburku na začátku června a dodal, že „Česká republika se na svou předsednickou roli pečlivě chystá a jsem přesvědčen, že ji zvládne se ctí. Jsme připraveni pravidelně diskutovat nad všemi aktuálně důležitými tématy, nad realitou současných dnů“.

 

Priority vlády pro nadcházející české předsednictví v Radě EU jsou rozděleny do pěti hlavních tematicky zastřešujících oblastí:

  1. Prvním pilířem je zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny. Cílem českého předsednictví bude podporovat suverenitu Ukrajiny všemi dostupnými prostředky.
    Je zcela nezbytné zabránit beztrestnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných v důsledku ruské agrese na území Ukrajiny,“ uvedl Pavel Blažek a dodal, že rozhodující je v tuto chvíli koordinovat společný postup na mezinárodní úrovni.
  2. Druhým pilířem je energetická bezpečnost, kdy EU nesmí být nadále životně závislá na fosilních palivech z autoritářských zemí.
  3. Třetím pilířem je Posilování obranných schopností Evropy a kyberbezpečnosti nejen v konvenčních oblastech, ale i v nových doménách.
  4. Čtvrtým pilířem je Strategická odolnost evropské ekonomiky, kdy bude snaha předsednictví spočívat v omezování závislosti na nepřátelských režimech, posilování soběstačnosti a prohlubování volného trhu demokratických států. Zásadní bude urychlení digitalizace a přizpůsobení nastavení volného trhu tomuto vývoji.
  5. Posledním pilířem je Odolnost demokratických institucí, které jsou zásadní pro zachování prosperity Evropy. Mezi tyto patří například svoboda médií či otevřený dialog s občany.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: Guy Delsaut/Wikimedia

Go to TOP