Nový web o mediaci a možnostech využití spustilo Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti ČR spustilo nový souhrnný web o mediaci a o možnostech jejího využití. Tento web obsahuje informace potřebné jak pro současné a budoucí účastníky mediace a jejich právní zástupce, tak i pro soudce, zapsané mediátory či uchazeče o tuto profesi.

 

Na nových stránkách mediace.justice.cz lze nalézt vysvětlení, co mediace je, kdo a za jakých podmínek ji může vykonávat, jak postupovat, je-li účastníkovi nařízeno první setkání s mediátorem, a jaké má možnosti, jestliže jednání zapsaného mediátora není v souladu s jeho zákonnými povinnostmi.

Web obsahuje i seznam zapsaných mediátorů, z nichž je možné vybírat podle několika kritérií. Zapsaní mediátoři či ti, kteří by se jimi chtěli stát, najdou na jednom místě souhrnné podmínky výkonu činnosti, obsah zkoušek pro zapsané mediátory a podmínky zápisu do seznamu.

Všechny by pak měla zajímat výkladová stanoviska Ministerstva spravedlnosti, připravená v součinnosti s pracovní skupinou k zákonu o mediaci (v níž mají své zastoupení advokáti, mediátoři, zapsaní mediátoři, soudci i Probační a mediační služba, tj. velmi pestré spektrum odborníků), která se týkají prvního setkání se zapsaným mediátorem, mlčenlivosti zapsaného mediátora a postupu podle § 474 zákona o zvláštních řízeních soudních.

Ministerstvo spravedlnosti také vygenerovalo QR kód, který je distribuován soudům, je možné jej případně začlenit do usnesení o nařízení prvního setkání se zapsaným mediátorem a jeho použitím se účastníci soudních řízení velmi jednoduše dostanou přímo na zmíněnou webovou stránku.

Díky za užitečný počin!

 

JUDr. Martina Doležalová, PhD., vedoucí sekce ADR ČAK

Foto: justice.cz

Go to TOP