Už zbývá jen pár týdnů na získání posledních letošních kreditů

Pro rok 2023 připravil Odbor výchovy a vzdělávání České advokátní komory pro advokátky a advokáty, koncipientky a koncipienty více než padesát zajímavých prezenčních i online seminářů z nejrůznějších oblastí práva. Ty poslední z nich se uskuteční  v druhé polovině listopadu a v první polovině prosince. Pokud tedy potřebujete letos získat ještě nějaké kredity, vyberte si z naší nabídky a přihlaste se!

 

Kombinovaný seminář

Psychologický a lingvistický diskurz kritického myšlení v kontextu verbální komunikace

Termín: čtvrtek 23. listopadu 2023 od 9:00 do 16:00 hodin

Forma semináře: kombinovaná

 1. prezenčně na adrese: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2 – Nové Město, kinosál v přízemí – zájemci o prezenční účast na tomto semináři nechť zašlou přihlášku označenou prezenční účast na semináři výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz

nebo

 1. online (stream): aplikace ZOOM – zájemci o online účast nechť zašlou přihlášku na online účast na semináři výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícím své případné dotazy.

 

Lektoři: M.A. Denisa Petriláková, Lic. Dip. TEFLA, lingvistka v kontextu práva a justice, překladatelka, tlumočnice. Působí také jako školitelka (Justiční akademie, ERA, EJTN…) a jazyková konzultantka a tlumočnice pro Nejvyšší soud ČR;

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., psycholog s klinickou aprobací a přesahem do lékařských oborů (neurorehabilitace, psychosomatika). V justici působí jako školitel pro JAČR a EJTN, akademicky je svázán s Masarykovou univerzitou.

 

Program semináře

 • Institucionální diskurz a kritické myšlení. Co je to diskursní analýza a jak je uplatnitelná v právní praxi.
 • Fakt a názor v kontextu analýzy subjektivity. Subjektivita, emoce a intuice.
 • Emoce v kontextu jazykového projevu. Jazyk těla z pohledu lingvistiky a psychologie a jak s jazykem těla pracovat v soudní síni. Analýza sentimentu.
 • Konfirmační zkreslení, myšlenkové zkratky a systematické chyby v myšlení v kontextu emocí.
 • Kotvení a rozhodování. Zrcadlení a přesvědčovací taktiky.

 

Cena semináře: 1100 Kč včetně DPH, snížená 880 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 21. listopadu 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

 

Přihlásit se můžete ZDE (online účast) a ZDE (prezenční účast).

 

Kombinovaný seminář

AI MASTERCLASS

Termín: v úterý 28. listopadu 2023 od 13:00 do 17:30 hodin

Forma semináře: kombinovaná, POZOR, volná místa jsou však už je na online účast!

online (stream): aplikace Cisco webex – zájemci o online účast nechť zašlou přihlášku na online účast na semináři výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz

 

Lektoři: Senta Čermáková, manažerka, edukátorka a mentorka. Pracuje od roku 1991 na různých pozicích ve světových firmách, má osmiletou zkušenost ze Silicon Valley. Vystudovala kybernetika na ČVUT. Pracovala v letech 1991 až 2016 ve společnostech Digital Equipment, Compaq a HP. Od roku 2016 působila jako ředitelka inovací v Deloitte. Učí v rámci zahraničního programu CEMS na VŠE Praha a je v boardu University of New York Praha. Mentoruje ženy v byznysu, vystupuje na konferencích, například TEDx UNYP.

Miloš Čermák, novinář, spisovatel. Autor asi dvaceti knih. Píše pro Seznam Zprávy, vydává vlastní newsletter Jedno procento a také stejnojmenný podcast. Vystudoval kybernetiku na ČVUT, od roku 1990 pracuje v médiích, byl mimo jiné reportér v Reflexu (1991 – 2003), šéfkomentátor Lidových novin (2003 – 2005) či šéfredaktorem Hospodářských novin online. V letech 2001 až 2015 byl členem katedry žurnalistiky na FSV UK a přednášel o nových médiích.

 

Anotace semináře

Objevte sílu umělé inteligence: Dnes už je jasné, že AI změní podobu byznysu. Na našem workshopu vám představíme nástroje generativní AI a naučíme vás je prakticky využívat ke zvýšení produktivity, zlepšení rozhodovacích procesů a podpoře kreativity.

Posilte své talenty: Pochopte, jak může AI rozšířit vaše přirozené schopnosti a styl vedení. Zjistěte, jak pomocí ChatGPT automatizovat rutinní úkoly, a uvolnit si tak čas, abyste se mohli věnovat strategickému rozhodování a inovativnímu myšlení.

Zůstaňte v předstihu: Získejte konkurenční výhodu tím, že budete mít náskok před trendem AI. Tento workshop není jen o porozumění AI, ale o tom, jak se stát lídrem v integraci AI do obchodních strategií. Získejte znalosti, které vám umožní vést svůj tým či firmu do budoucnosti.

Odnesete si: Tipy a doporučení na to, jaké nástroje použít, co poslouchat a sledovat nejen online, jaké knihy číst, které osobnosti dál sledovat.

 

Cena semináře: 1550 Kč včetně DPH, snížená 1240 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 23. listopadu 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

 

Přihlásit se můžete ZDE (online účast).

 

Prezenční seminář

Klíč k soudní síni

Termín: čtvrtek 7. prosince 2023 od 9:00 do 16:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2-Nové Město

 

Lektoři: JUDr. Jaromír JIRSA, soudce Ústavního soudu ČR, a Mgr. Kryštof Janek, advokát, místopředseda Sekce ČAK pro rodinné právo

 

Obsah semináře

 • Reálný vliv některých ústavněprávních principů na řízení před soudem a práci advokáta
 • Hlavní pravidla fér hry před soudem
 • Vysvětlení rolí jednotlivých justičních pracovníků a jejich pravomocí
 • Zákonitosti komunikace mezi advokátem a soudcem a jeho týmem
 • Jak komunikovat s protistranou
 • Zásady písemné komunikace se soudem – jak psát podání a jak číst rozsudky
 • Procesní taktika civilního řízení – čím si lze soudce spolehlivě nenaklonit a čím naopak
 • Jak se chovat v jednací síni
 • Pravidla dokazování
 • Zobecnění některých posledních zajímavých nálezů Ústavního soudu z poslední doby týkajících se zejména spravedlivého procesu

 

Cena semináře: 1100 Kč včetně DPH, snížená 880 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 30. listopadu 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře).

 

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Online seminář

Whistleblowing v teorii i praxi

Termín: středa 13. prosince 2023 od 09:00 do 13:00 hodin

Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex

 

Lektor: Mgr. Martina Šumavská, advokátka, která se specializuje primárně na oblast pracovního a cizineckého práva, což souvisí s jejím předchozím působením na Státním úřadu inspekce práce, konkrétně na Oblastním inspektorátu práce pro Středočeský kraj, kde pracovala jako právník na oddělení inspekce nelegálního zaměstnávání. Paní Mgr. Martina Šumavská je členkou spolku CzELA a asociace EELA, sdružující advokáty specializované na pracovní právo.

 

Obsah semináře

 • Úvod do právní úpravy
 • Základní principy a povinnosti plynoucí z právní úpravy
 • Oznamovací systém a jeho vedení
 • Nejčastější dotazy a praktická doporučení
 • Sankce a kontrolní činnost

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícím své dotazy.

 

Cena semináře: 650 Kč včetně DPH, snížená 520 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 8. prosince 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře).

 

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Online seminář

Práva duševního vlastnictví

Termín: čtvrtek 14. prosince 2023 od 9:00 do 13:00 hodin

Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex

 

Lektorka: Mgr. Jana Sedláková, advokátka, specialistka v oblasti práva informačních technologií a start-upů

 

Anotace semináře

Seminář bude exkurzem do aktuálních otázek práva duševního vlastnictví. Přednášející vysvětlí, jak lze v českém právu s duševním vlastnictvím nakládat, jaká nejširší práva je možné poskytovat a na jaké limity narážíme v praxi při sjednávání smluv ve kterých je duševní vlastnictví podstatnou částí smluvního vztahu. Dotkne se autorství a umělé inteligence, open source komponent, plagiátorství nebo možnosti vymáhat soudní ochranu. Seminář nebude probírat úplné základy (co je to autorské dílo, kdo je autor, zaměstnanecká díla…), lektorka doporučuje alespoň letmo se předem seznámit s úpravou duševního vlastnictví v autorském zákoně.

 

Cena semináře: 650 Kč včetně DPH, snížená 520 Kč včetně DPH pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 11. prosince 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

 

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Telefonické informace: paní Marie Knížová, 273 193 251.

 

Redakce AD, Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP