Vrchní soud v Praze posílí od dubna JUDr. Robert Fremr

Současný první místopředseda Mezinárodního trestního soudu JUDr. Robert Fremr přijal nabídku předsedy Vrchního soudu v Praze, Mgr. Luboše

Současný první místopředseda Mezinárodního trestního soudu JUDr. Robert Fremr přijal nabídku předsedy Vrchního soudu v Praze, Mgr. Luboše Dörfla, Ph.D, aby se po skončení svého působení v nizozemském Haagu podílel na vedení pražského vrchního soudu. Předseda soudu Luboš Dörfl tuto záležitost již předběžně projednal s ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou a navrhne jmenování mezinárodně uznávaného trestního soudce Roberta Fremra místopředsedou Vrchního soudu v Praze.

 

JUDr. Fremr je osobnost s vysokou odbornou i morální autoritou, a já si od naší spolupráce slibuji velký pokrok v mém záměru rozvoje Vrchního soudu v Praze. O některých konkrétních projektech jsme s JUDr. Fremrem v poslední době hovořili, a výborně jsme si v tom rozuměli,“ řekl předseda VS v Praze Luboš Dörfl.

Náplní místopředsednické funkce JUDr. Roberta Fremra bude proto realizace projektu odborných stáží soudců krajských soudů a zapojení se do činnosti vedoucích ke sjednocování judikatury. Vzhledem k jeho působení a ke zkušenostem v prestižní mezinárodní justiční instituci bude také jeho úkolem vybudování analytického oddělení a oddělení mezinárodní justiční spolupráce u pražského vrchního soudu.

„Svůj záměr vrátit se na Nejvyšší soud jsem změnil poté, kdy mne předseda Vrchního soudu Praze Mgr. Luboš Dörfl, PhD., oslovil s nabídkou podílet se na jeho projektu zvýšení odborné úrovně a prestiže Vrchního soudu v Praze. Na vrchním soudu jsem strávil jako soudce patnáct let, soudil jsem zde své největší případy, mám k němu proto stále osobní vztah. Projekt pana předsedy, tak jak mi ho představil, se mi jeví jako ambiciózní a velmi náročný. Ale právě takové výzvy mne vždy nejvíce lákaly. Navíc, věřím, že při plnění úlohy, kterou mi pan předseda hodlá v tomto projektu svěřit, bych mohl uplatnit i své zkušenosti z vedení Mezinárodního trestního soudu,” uvedl Robert Fremr.

JUDr. Robert Fremr by měl být na svou žádost přeložen k Vrchnímu soudu v Praze a nové funkce se ujmout ke dni 1. 4. 2021.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájil Robert Fremr svou profesní kariéru v roce 1981 jako justiční čekatel. Následně  působil jako civilní soudce na Obvodním soudu pro Prahu 4, poté pracoval jako trestní soudce na Městském soudu v Praze, kde se zabýval převážně agendou násilné trestné činnosti.

V letech 1989 až 2004 byl soudcem Vrchního soudu v Praze, zde působil také jako předseda odvolacího senátu specializovaného na trestné činy proti životu a zdraví a předseda evidenčního senátu. Od roku 2004 je soudcem Nejvyššího soudu. V letech 2006 až 2008 a poté opět 2010 až 2012 byl soudcem Mezinárodního trestního tribunálu OSN pro Rwandu. Po návratu na Nejvyšší soud byl zvolen soudcem Mezinárodního trestního soudu v Haagu, kde působí od roku 2013, v roce 2018 byl zvolen jeho prvním místopředsedou. V březnu 2021 uplyne jeho tříleté funkční období.

Doktor Fremr byl také zástupcem České republiky v několika expertních výborech Rady Evropy ve Štrasburku, externě přednášel trestní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Je spoluautorem komentáře k trestnímu zákoníku.

JUDr. Robert Fremr je také držitelem titulu Právník roku 2019 v kategorii TRESTNÍ PRÁVO.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti, redakce AD
Foto: archiv redakce AD a JUDr. R. Fremra

Go to TOP