Notářské zápisy s přímou vykonatelností budou tématem semináře JČP

O nejčastějších chybách při vyhotovení notářských zápisů s přímou vykonatelností či postupu exekučních orgánů při exekuci těchto notářských zápisů ve fázi nařízení/zastavení exekuce, ale i o dalších souvisejících tématech bude hovořit soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Martina Kasíková v rámci semináře Pražského sdružení Jednoty českých právníků „Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce“. Přednáška se koná 20. listopadu na Právnické fakultě UK v Praze.

 

Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce

Termín: pondělí 20. listopadu 2023 od 9 do 14 hodin

Místo konání: Právnická fakulta UK, náměstí Curieových 901/7, Praha 1 – Staré Město, přízemí, dv. č. 38.

Seminář bude streamován.

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze

 

Cíl semináře

Na základě judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu bude během semináře probrán obsah notářských zápisů s přímou vykonatelností a nejčastější chyby při jejich vyhotovení. Vysvětlen bude specifický postup exekučních orgánů při exekuci notářských zápisů s přímou vykonatelností ve fázi nařízení exekuce a ve fázi zastavení exekuce. Dále se seminář zaměří na vysvětlení, jak exekuční soud z hlediska procesního i hmotného práva posuzuje obsah závazku vyjádřeného v notářském zápisu ve vztahu k obsahu závazku dle předcházející uzavřené smlouvy.

 

Osnova

Obecně k charakteru zápisu a forma zápisu

Skutečnosti posuzované soudem před pověřením exekutora

Rozhodování o zastavení exekuce

Charakter dotčených závazkových vztahů a změna v obsahu závazků

Obsah zápisu

  • účastníci – zastoupení, pluralita účastníků, ručitel, manžel povinného dlužníka
  • skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá
  • předmět plnění
   • jistina
   • úroky – smluvní, z prodlení
   • smluvní pokuta
  • doba plnění
  • splátky
  • podmínka, vzájemná povinnost a prokazování jejich splnění
  • místo plnění

Poučovací povinnost notáře

 

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášející.

 

Účastnický poplatek činí 1800 Kč, snížený 1200 Kč (= platí pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty).

Přihlásit se na seminář je možné pomocí formuláře na webových stránkách JČP https://jednotaceskychpravniku.cz/prednasky/notarske-zapisy-s-primou-vykonatelnosti-a-jejich-exekuce/   nebo zasláním přihlášky na e-mail: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

 

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Souhrnné informace lze získat na webových stránkách: https://jednotaceskychpravniku.cz/ nebo na adrese baresova.eva@seznam.cz.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP