Z liniového zákona bude zákon o strategické infrastruktuře, rozhodla PS

Z liniového zákona, který má za cíl urychlit výstavbu hlavně silnic, dálnic a železnic, se do budoucna zřejmě stane zákon o urychlení výstavby strategické infrastruktury. Vztahovat se bude nově i na stavby pro energetickou bezpečnost související s jadernou energetikou a usnadní i otevírání a těžbu strategických ložisek kritických surovin včetně štěrkopísků a kamene. Přejmenování zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), i jeho rozšíření schválila na své 81. schůzi Poslanecká sněmovna. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

 

Ministři dopravy a průmyslu Mgr. Martin Kupka a Ing. Jozef Síkela po schválení zákona novinářům řekli, že0předpis pomůže rozvoji české ekonomiky a přispěje i ke zlepšení životního prostředí. Návrh uvítal i prezident Hospodářské komory ČR Mgr. Zdeněk Zajíček, podle kterého může zákon otevřít cestu ke strategickým investicím v Česku. „Mohou posunout Českou republiku k budoucí konkurenceschopnosti nebo k udržení si konkurenceschopnosti tam, kde ještě patříme ke špičce,“ řekl. Podle něj ale bude třeba změnit ještě další zákony, aby se podařilo nastartovat strategický rozvoj české ekonomiky.

Předloha má podle původního vládního návrhu hlavně zajistit, aby nejvýznamnější stavby dálniční, železniční a vodní dopravní infrastruktury získaly ze zákona stavební povolení do čtyř let. Požadavek vyplývá ze směrnice EU, kterou předloha zavádí do českého zákona. Novela zákona stanoví, že úřady musí vydat stavební povolení do čtyř let od chvíle, kdy investor předloží všechny podklady, včetně posudku o dopadu stavby na životní prostředí (EIA). Nebude se do ní započítávat případné prodlení způsobené stavebníkem. Příslušným úřadem bude nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad.

Poslanecká sněmovna vložila – na návrh svého Hospodářského výboru vložila do zákona opatření, které má zamezit praxi takzvaných blanketních podání. Jde o praxi, kdy odpůrce stavby podá odvolání, ale neuvede konkrétní důvody a dodá je až později. Letos upoutal pozornost postup ekologického hnutí Děti Země, které napadlo rozkladem stavební povolení pro úsek dálnice D11 z Trutnova ke státní hranici s Polskem. Současně oznámilo, že důvody odvolání dodá později.

Novela zákona má také urychlit přípravu a povolování staveb pro energetickou bezpečnost. Půjde hlavně o stavby v areálu jaderných zařízení i související stavby v jeho okolí.

Sněmovna při schvalování předpisu přijala změnu horního zákona, která zavádí definici kritických nerostů. Vedle radioaktivních nerostů to mají být také nevyhrazené nerosty stavebního kamene a štěrkopísku, pokud se nacházejí na ložiscích považovaných za výhradní. Ložisko kritických nerostů pak má být ložiskem strategického významu. Takové ložisko stanoví vláda nařízením. Na hrozící nedostatek štěrkopísku a stavebního kamene už přede dvěma lety upozornila studie České geologické služby.

Novinka se nelíbí Sdružení místních samospráv, které varovalo před tím, že opatření upřednostňuje těžbu nerostů před ochranou zdrojů pitné vody.

Sněmovna proto přijala k zákonu přijala doprovodné usnesení, v němž na jedné straně bere v potaz klesající dostupnost stavebního kamene a štěrkopísku, na druhé straně však doporučuje vládě, aby z výběru lokalit pro těžbu stavebního kamene a štěrkopísku jako strategických surovin určených pro výstavbu liniových staveb vyjmula všechny oblasti, kde je těžba rizikem ohrožení zdroje pitné vody.

Sněmovna schválila i návrh ministra dopravy Martina Kupky, který zavádí dílčí územní rozvojový plán. Má to podle jeho zdůvodnění usnadnit přípravu a povolování hlavně vysokorychlostních tratí a dalších důležitých dopravních záměrů. Dílčí rozvojový plán bude možné přijmout jen pro část území nebo pro některé stavby. Pořizovatelem plánu bude Ministerstvo dopravy. Sdružení místních samospráv naproti tomu poukazuje na to, že plán má být nadřazený územním plánům obcí a měst, a mohl by je tedy rušit nebo měnit. Do územního plánovaní tak změna přinese nejistotu, míní sdružení. Ministr Kupka v této souvislosti argumentoval tím, že jeho návrh nijak nemění pozici vlastníků pozemků ani obcí. Cílem úpravy podle něj je, aby nebylo možné obstruovat stavební řízení opakovaným vznášením už vypořádaných připomínek.

Pro zákon jako celek hlasovalo 153 ze 155 přítomných poslanců napříč stranami. Nikdo z poslanců nehlasoval proti.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: PS

Go to TOP