Pavel Kroupa: AI: Přichází doba umělé inteligence

Pavel Kroupa

Advokacie bude nejpozději za pár let vypadat výrazně jinak. Změny budou mít jednoho společného jmenovatele – dnes tolik zmiňovanou (generativní) umělou inteligenci (AI).

Co bude jinak a jak se na to připravit? Naštěstí to není poprvé, kdy advokacie čelí podobným výzvám. Nejdřív jsme psali rukou, pak přišly psací stroje, následně osobní počítače a s nimi textové editory. Diktování a ruční přepisování jsme vyměnili za diktafony a následně za programy na převod mluveného slova na text. Poštu a telegraf nahradily pevné telefony a fax, potom přišly mobily. A všechno se změnilo s nástupem internetu a digitalizací celé řady agend. Advokacie se na nové podmínky vždy adaptovala a já pevně věřím, že tomu tak bude i v časech umělé inteligence.

Změn ovšem nebude málo a budou zcela zásadní. Jiné budou postupy u psaní rešerší nebo procházení a analyzování dokumentů, včetně právních předpisů. Změní se určování strategií sporů nebo vyjednávání. Rozšíří se nástroje na pomoc při vytváření smluv a dalších dokumentů na základě zadaných parametrů. AI zasáhne i do chodu advokátních kanceláří a ovlivní procesy v rámci legal operations (všechny činnosti v kanceláři kromě samotného poskytování právních služeb).

Kromě back office se AI dotkne i práce juniorů, tedy praktikantů a koncipientů, kterých už dnes do advokacie přichází méně, než tomu bylo dřív. Tento trend se kvůli AI může ještě prohloubit. Bude tedy i méně seniorů, ti ovšem za stejný čas díky AI zvládnou práce více. Jednodušší smlouvy si veřejnost bude moct generovat skrze AI nástroje sama. Poptávka po službách advokátů tak může do budoucna klesat, což se dotkne třeba advokátů s generální praxí v menších obcích.

Zřejmě nás tedy čekají doby pro advokacii do jisté míry revoluční. Je přirozené kromě nadějí cítit také obavy a nejistotu. Já sám to nemám jinak. Zároveň si uvědomuji, že ignorování těchto změn není řešením.

Žijeme prostě v období, které je z pohledu technologického vývoje a počtu inovací neuvěřitelně bouřlivé. Změna je nedílnou součástí našich životů, panta rhei. Mějme proto mysl otevřenou. Novinky a priori nezavrhujme, ale naopak je zkoušejme a poznávejme, o co se vlastně jedná. A nemusí jít hned o používání umělé inteligence v rámci advokacie. Vyzkoušet si však takový ChatGPT každému rozhodně doporučuji. Ne nadarmo se totiž říká, že nás nenahradí AI, ale člověk, který to umí s AI. Kdo se přizpůsobí a bude nové nástroje umět používat, spíše na trhu advokátních služeb uspěje.

Zásadní složkou bude i regulace, v našem případě také stavovská. Představenstvo ČAK pro vás aktuální vývoj a trendy v oblasti umělé inteligence pečlivě sleduje. První vlaštovkou je aktuál­ní stanovisko k využívání AI při poskytování právních služeb, které vymezilo základní mantinely (viz str. 5 – pozn. red.). V rámci komunitárního práva vzniká nařízení AI Act, jehož účinnost se ovšem předpokládá až v roce 2027 či později, vývoj pro vás v představenstvu ČAK taktéž monitorujeme.

A nejdůležitější poznámka na závěr. My všichni, kdo tento úvodník čteme v říjnu 2023, máme obrovskou výhodu. Jsme totiž u masivního rozšíření AI nástrojů mezi širokou veřejnost od samého začátku. Ten vlak se teprve rozjíždí. Nejspíš však už nikdy nezastaví a bude jen zrychlovat. Kdo v něm bude sedět od začátku, bude na tom o mnoho lépe než ten, kdo do něj bude chtít naskočit třeba za tři roky.

 

Mgr. PAVEL KROUPA,
náhradník představenstva ČAK

Ilustrační foto: pixabay

Go to TOP