Nová dokumentace pro investice do českých startupů ušetří čas i finance

Rozhovor

 Nová iniciativa poměrně velké skupiny advokátních kanceláří propojila právníky s investory a díky tomu vznikla jednotná investiční dokumentace pro investice do českých startupů. Dokumenty jsou založeny na mezinárodních standardech a reflektují českou legislativu a tržní praxi. „Věříme, že využívání investiční dokumentace může značně snížit finanční i časovou náročnost vstupu investora do startupu,“ vysvětluje partnerka z AK Bříza & Trubač Mgr. Barbora Klimešová, která Advokátnímu deníku přiblížila, kde a proč tato iniciativa vznikla, čemu má pomoci, co uživatelům přinese a jak se bude i nadále vyvíjet.

 

Proč startupy a kde myšlenka na jejich podporu vznikla?

Vycházíme především z našich zkušeností na trhu, ze kterých víme, že vstup investora do startupu je časově i finančně náročný proces, přestože právě v začátcích je pro startup klíčové postupovat rychle a minimalizovat transakční náklady. Také jsme se inspirovali v zahraničí, kde je v některých zemích vytvořená investiční dokumentace již standardem na trhu a ve většině transakcí je využívána. Zejména ve Velké Británii, Estonsku nebo USA mají se vzorovou investiční dokumentací výborné zkušenosti.

 

Na počátku byla jedna kancelář a další se přidávaly postupně?

S prvotní myšlenkou usnadnit startupům a investorům poskytování investic v raných fázích vývoje startupu přišly advokátní kanceláře Sedlakova Legal a Sparring a postupně se zapojilo celkem 19 advokátních kanceláří, jejichž seznam je uveden na webových stránkách.

 

 

Jak jste koordinovali první kroky, byl někdo tou „vůdčí“ osobností?

Vzhledem k tomu, že se do iniciativy zapojilo velké množství kanceláří, rozdělili jsme se do menších týmů. Na každém dokumentu se podílelo několik advokátních kanceláří – standardně jedna z kanceláří připravila první návrh, který byl poté připomínkován dalšími kancelářemi. Následně měly všechny zapojené kanceláře možnost připomínkovat veškeré připravované dokumenty, přičemž diskuse se vedly jak na osobních setkání, tak v online prostoru.

 

Co konkrétně ona standardní investiční dokumentace uživatelům přinese?

Zveřejněné dokumenty jsou výsledkem snahy všech zapojených kanceláří o nastavení toho, jak by měla investiční dokumentace pro vstup investora do startupu vypadat. Věříme, že využívání investiční dokumentace může značně snížit finanční i časovou náročnost vstupu investora do startupu. A pokud se naplní naše očekávání a všichni klíčoví aktéři na trhu budou vzorovou dokumentaci využívat, domnívám se, že v konečném důsledku můžeme pomoci kultivovat i celý startupový ekosystém.

 

Dokumentace je volně k dispozici na webových stránkách https://czechstartupdocs.com/, jak s ní mají ti, kteří ji chtějí využít, zacházet?

Dokumentace je připravena v anglickém jazyce a je pro kohokoliv volně ke stažení, avšak pořád se jedná pouze o vzory, které nenahradí komplexní právní poradenství. Je tedy nutné s nimi jako se vzory pracovat a přizpůsobit je vždy konkrétní situaci. V tomto směru bude i nadále nutné zapojení právníků, avšak již nad konkrétními specifiky dané transakce, nikoliv nad přípravou dokumentace od nuly.

 

Nabízíte také další „právní“ podporu?

Vzhledem k tomu, že dokumentace byla zveřejněna v září, dohodli jsme se se zapojenými kancelářemi, že pár měsíců budeme sbírat zpětnou vazbu na vyhotovenou dokumentaci a iniciativu obecně. Po tomto zkušebním období bychom vyhodnotili, jakým dalším směrem se iniciativa vydá. Už v tuto chvíli máme v hlavě další dokumenty, které bychom rádi připravili. V každém případě panuje shoda na tom, že bychom činnost iniciativy rádi dále rozvíjeli.

 

Děkuji za rozhovor!

 

Redakce AD
Foto: archiv Barbory Klimešové

 

Go to TOP