Poslanci se sejdou 3. 11. na mimořádné schůzi, mají schvalovat osm zákonů

Předlohu novely zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona č. 89/2012 Sb.,

Předlohu novely zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, týkající se elektronizace matrik, nebo návrh novely liniového zákona budou poslanci schvalovat v pátek 3. listopadu. Mimořádnou, 81. schůzi svolala z podnětu koaličních poslanců předsedkyně Poslanecké sněmovny Ing. Markéta Pekarová Adamová. Návrh programu čítá celkem osm bodů. Zahrnuje také zákony, s nimiž se poslanci nestihli vypořádat na řádné schůzi, která skončila v pátek 27. října.

 

Koncem tohoto týdne by tak měla sněmovna dokončit závěrečné kolo projednávání novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která zejména zavádí pravidelnou valorizaci odměn obecních a krajských limitu.

Elektronizace matrik prostřednictvím jednotného informačního systému se předpokládá od roku 2027. Sněmovna by mohla k vládní novele zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, připojit některé poslanecké úpravy. Jedna z nich předpokládá vzrůst některých matričních poplatků až na trojnásobek nynějších částek a zvýšení platby za ověření podpisu nebo otisku razítka.

V předloze k hlubinnému úložišti budou poslanci hlasovat o pozměňovacích návrzích, které by daly obcím právo vetovat výstavbu takového zařízení na jejich území.

Poslanci by měli projednat rovněž návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), týkající se omezení výpadků dostupnosti léků na českém trhu. Výrobci budou muset podle předlohy poskytovat léčivý přípravek až dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek. U léků, které Ministerstvo zdravotnictví zařadí na zvláštní seznam, budou udržovat měsíční zásobu i distributoři léčiv.

Na programu mimořádné schůze je také schvalování návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), kterou chce vláda urychlit povolování strategických investic, či návrhu zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, dále zakotvení státních úhrad provozu jednotného informačního systému pro vrtulníky letecké záchranné služby a návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jež by měla přísnit pravidla pro agentury práce.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: PS

Go to TOP