SDEU: cestující mají právo na náhradu škody, i když se nepřihlásili k přepravě

Předem oznámené odepření nástupu na palubu: cestující mají právo na náhradu škody, i když se nepřihlásili k přepravě, a i když byli o tomto odepření nástupu na palubu informováni alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu.

 

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-238/22 | LATAM Airlines Group

Když cestující nemohla provést on-line odbavení na let z Frankfurtu nad Mohanem do Madridu, který si zarezervovala na následující den, kontaktovala společnost LATAM Airlines. Tato společnost jí sdělila, že ji převedla na let uskutečněný předchozí den, aniž ji o tom předem informovala. Informovala ji rovněž o tom, že byla z důvodu nedostavení se k odletu na let tam vyloučena ze zpátečního letu, který měl být uskutečněn o více než dva týdny později. Tato cestující požaduje od LATAM Airlines paušální náhradu škody ve výši 250 eur z důvodu odepření nástupu na palubu zpátečního letu.

Německý soud, na který se cestující obrátila, se Soudního dvora táže, zda taková náhrada škody předpokládá podle nařízení o právech cestujících v letecké dopravě, že se cestující přihlásil k přepravě navzdory skutečnosti, že jej letecká společnost předem informovala o tom, že mu bude odepřen nástup na palubu. Tento soud se rovněž táže, zda se letecká společnost může, jak je to stanoveno pro zrušení letu, zprostit povinnosti nahradit škodu, pokud cestujícího informuje o odepření nástupu na palubu s dostatečným předstihem, tedy alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu.

V rozsudku z 26. října Soudní dvůr konstatoval, že v případě předem oznámeného odepření nástupu na palubu vzniká právo na náhradu škody za odepření nástupu na palubu, i když se dotyčný cestující nepřihlásil k přepravě. Pokud ho totiž letecký dopravce předem informoval o tom, že jej proti jeho vůli nenechá nastoupit na palubu letu, na který má tento cestující potvrzenou rezervaci, byl by požadavek, aby se přihlásil k přepravě, zbytečnou formalitou.

Soudní dvůr dále rozhodl, že právo na náhradu škody se uplatní i v případě, že byl cestující informován o odepření nástupu na palubu alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu. Na odepření nástupu na palubu totiž není důvod uplatnit pravidlo stanovené pouze pro zrušení letu, podle kterého jsou letečtí dopravci zproštěni povinnosti nahradit cestujícím škodu, pokud je informují o zrušení letu alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu.

Úplné znění rozsudku a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

 

Zdroj: SDEU
Foto: canva.com

Go to TOP