Poslanci navrhli další odklad zavedení atestované elektronické spisové služby

Úřady možná budou muset používat atestovanou elektronickou spisovou službu až od roku 2027. Další roční odklad, a tedy více času na přípravu, má přinést novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, kterou předložila skupina poslanců. Z povinnosti by předloha zcela vyňala nejmenší obce a jejich organizace a školy, aby se jim neúměrně nezvýšily náklady.

 

Odklad povinného používaní elektronické spisové služby s atestem o rok na rok 2026 schválili zákonodárci již loni. Ze současných zkušeností podle zdůvodnění další novely ale plyne, že lhůta není dostatečná. „Veřejnoprávní původci nebudou schopni připravit se na vypořádání stávající spisové manipulace a její přípravu na přechod do atestovaných elektronických systémů,“ stojí v důvodové zprávě.

Rovněž dodavatelům se posune termín, po kterém už budou muset poskytovat jen atestované systémy. Novela odkládá zákaz dodávání neatestovaných systémů z července příštího roku na leden 2025. Prodlužuje navíc platnost atestu ze dvou na tři roky a ruší ustanovení, podle kterého při změně požadavků ztrácí atest platnost po uplynutí jednoho roku. Místo toho se má potvrzovat shoda systému s upravenými pravidly.

Atest osvědčuje to, že elektronický systém spisové služby splňuje požadavky vyplývající za zákona. Atestaci by si měli zajistit dodavatelé služby, proces má garantovat Ministerstvo vnitra. Návrh se týká takzvaných veřejnoprávních původců, mezi něž patří organizační složky státu, státní podniky, ozbrojené síly, bezpečnostní složky nebo i zdravotní pojišťovny. Předloha stanoví, že atestovaná elektronická spisová služba se nebude povinně vztahovat na součásti informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi.

Novelu zákona o archivnictví a spisové službě, která také umožní Kanceláři prezidenta republiky zřízení bezpečnostního archivu, nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé chtějí, aby sněmovna předlohu schválila zrychleně už v prvním čtení.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP