Jednota českých právníků zve na seminář k novele zákoníku práce

Transpoziční novela zákoníku práce a souvisejících předpisů, dopady aktuálních změn v oblasti pracovního práva a informace k připravovaným změnám a přehled aktuálních rozhodnutí soudů a jejich dopad na praxi, včetně rozhodnutí Soudního dvora EU, to jsou hlavní tematické okruhy semináře, který pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků ve čtvrtek 9. listopadu na pražské Právnické fakultě UK. Pokud Vás tedy změny zákoníku práce zajímají, nenechte si ho ujít.

 

Transpoziční novela zákoníku práce a poučení z aktuální pracovněprávní judikatury

Termín: čtvrtek 9. listopadu 2023 od 9 do 14 hodin

Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 90, Praha 1, přízemí, č. dv. 38

Seminář budou současně streamován

Přednášející: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát

 

OSNOVA

tzv. transpoziční novela zákoníku práce a souvisejících předpisů

 • transpozice EU legislativy (směrnice o předvídatelných pracovních podmínkách,
 • směrnice o slaďování soukromého a pracovního života, whistleblowing)
 • změny na úseku informování o obsahu pracovního poměru a dohod
 • digitalizace HR agendy
 • zásadní změny v oblasti dohod o pracích
 • konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
 • nové pojetí práce na dálku (home office)změny v oblasti doručování písemností v pracovněprávních vztazích
 • změny na úseku minimálních nepřetržitých odpočinků (denního odpočinku a odpočinku v týdnu)
 • změny v rodičovské dovolené
 • práva pečujících zaměstnanců

dopady aktuálních změn v oblasti pracovního práva a informace k připravovaným změnám

 • novela vyhlášky o pracovnělékařských službách, zrušení časových normativů ve vyhlášce a další podstatné změny právní úpravy pracovnělékařských služeb
 • otcovská dovolená
 • valorizace průměrné mzdy v národním hospodářství pro účely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
 • změny v zákoně o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání aj.
 • další novinky, které budou známy ke dni konání semináře

přehled aktuálních rozhodnutí soudů a jejich dopad na praxi, včetně rozhodnutí Soudního dvora EU

diskuse

 

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Účastnický poplatek: 1800 Kč základní, 1200 Kč snížený (platí pro členy JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatele a asistenty, advokátní, notářské a exekutorské koncipienty)

 Přihlásit se na seminář je možné 

pomocí formuláře na webových stránkách
https://jednotaceskychpravniku.cz/prednasky/transpozicni-novela-zakoniku-prace-a-pouceni-z-aktualni-pracovnepravni-judikatury/
nebo zasláním přihlášky na e-mail jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Více informací získáte ZDE nebo u JUDr. Evy Barešové, tel. č.: 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP