Senát odmítl úpravu odpovědnosti státních úřadů za majetek

Senát dne 29. ledna 2020 odmítl změny v pravidlech odpovědnosti státních úřadů za spravovaný majetek. Novela zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, by podle senátorů udělala z úřadů samostatné právnické osoby, což by bylo v rozporu s rozsudky Nejvyššího správního soudu. Oslabila by tak pozici těch, kteří se domáhají po státu odškodnění za procesní pochybení.

Senát dne 29. ledna 2020 odmítl změny v pravidlech odpovědnosti státních úřadů za spravovaný majetek. Novela zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, by podle senátorů udělala z úřadů samostatné právnické osoby, což by bylo v rozporu s rozsudky Nejvyššího správního soudu. Oslabila by tak pozici těch, kteří se domáhají po státu odškodnění za procesní pochybení.

Novelu zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích nyní dostane k projednání Sněmovna, která může veto Senátu přehlasovat. Zamítnutí doporučily Senátu jeho výbory hospodářský i ústavněprávní. Podpořili to i senátoři vládních stran. „Nemyslím, že by Senát měl asistovat Ministerstvu financí ČR ve snaze ulehčovat si pozici,“ uvedl předseda senátního hospodářského výboru Vladislav Vilímec.

Nyní jsou úředníci povinni starat se o svěřený majetek s odbornou péčí. Dolní komora původní obsah novely zákona o majetku ČR zrušila a provázala se zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Za stát by měl podle sněmovní verze nově například jednat před soudem „příslušný úřad, do jehož působnosti náleží odvětví státní správy, v němž probíhalo správní řízení“. Ostatní úřady mají mít povinnost ze zákona poskytnout potřebnou součinnost. Podle senátorů novela zákona o majetku ČR pomíjí roli Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP