ČAK si připomíná Evropský den advokátů účastí na konferenci CCBE a webinářem

U příležitosti Evropského dne advokátů, který připadá na 25. října, uspořádala Rada evropských advokátních komor (CCBE), jejímž je ČAK řádným členem, v pondělí 23. října 2023 v sídle Evropského parlamentu v Bruselu Meet the Profession Day“. Za Českou advokátní komoru se akce zúčastnila místopředsedkyně představenstva JUDr. Michala Plachká, LL.M.

 

„Meet the Profession Day“ aneb „Den setkání s profesí“ byl zaměřen na „úlohu evropských orgánů a Rady Evropy při obraně a prosazování základních hodnot právnické profese při výkonu spravedlnosti“ a byl vynikající příležitostí pro orgány EU a Rady Evropy, aby objasnily základní a pozitivní aspekty advokátní profese a zdůraznily přínos těchto hodnot pro občany. Zvláštní důraz pak byl kladen na ochranu důvěrnosti mezi advokátem a klientem.

Program akce byl členěn do tří tematických panelů. Téma první z panelových diskusí znělo „Jaký význam má nezávislá právnická profese pro výkon spravedlnosti?“ Zabývala se zásadní otázkou, proč je nezávislá právnická profese nepostradatelná pro efektivní výkon spravedlnosti. Druhý panel – „Nové technologie a základní hodnoty: potenciální partneři nebo nevyhnutelný nesoulad?“ – řešil otázky týkající se digitalizace soudnictví a dopadu nových technologií, včetně umělé inteligence, na soudnictví a právní praxi. V rámci posledního, třetího bloku s názvem „Důvěrnost komunikace s advokátem: je potřeba větší ochrany?“ účastníci akce posuzovali, zda současné právní předpisy dostatečně chrání tento základní pilíř vztahu mezi advokátem a klientem, nebo zda existuje naléhavá potřeba silnější ochrany.

Českou advokátní komoru na konferenci reprezentovaly JUDr. Michala Plachká, LL.M., místopředsedkyně představenstva, a Mgr. Alžběta Dvořáková Recová, Ph.D., stálá zástupkyně ČAK v Bruselu.

 

Ani Česká advokátní komora nezahálí, do oslav Evropského dne advokátů se pravidelně zapojuje, výjimkou tedy není ani letošní ročník – nejen u příležitosti letošního Evropského dne advokátů, ale i v souvislosti s probíhajícími legislativním pracemi na novelizaci a rozšíření institutu povinnosti mlčenlivosti v zákoně o advokacii pořádá ve čtvrtek 26. října 2023 webinář na téma „Advokátní povinnost mlčenlivosti v ČR a Evropě“.

Panelové diskuse v průběhu tohoto webináře se zúčastní zástupci SD EU, ESLP, ČAK, Ministerstva spravedlnosti, CCBE, zástupci zahraničních advokátních komor a zahraniční advokáti. Za ČAK vystoupí někteří členové představenstva ČAK, za Radu Evropských advokátních komor (CCBE) její první viceprezident Pierre-Dominique Schupp, dále vystoupí Eva Hubálková (ESLP), Jan Passer (SD EU), Bartosz Grohman (Polská advokátní komora) a zástupce Lucemburské advokátní komory I další zajímavé osobnosti.

 

Evropský den advokátů (připadá na 25. října, což je i Evropský den justice), poukazuje na roli advokátů ve společnosti, zdůrazňuje jejich zásadní význam v justiční sféře a snaží se reflektovat aktuální situaci v advokacii reagovat na ni nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku.

CCBE po celou dobu své existence, tj. již od roku 1960, vyvíjí velké úsilí o zvýšení povědomí ohledně významu ochrany důvěrnosti mezi advokátem a klientem. Letos je ochrana důvěrnosti komunikace mezi advokátem a jeho klientem a ochrana před sledováním jednou z priorit CCBE, zejména v souvislosti s nadcházející zprávou Evropského parlamentu týkající se spywaru Pegasus.

Proto Rada Evropských advokátní komor (CCBE) zvolila pro rok 2023 za téma Evropského dne advokátů Porozumění principu důvěrnosti výměny informací mezi advokáty a klienty: nezbytnost ochrany tohoto vztahu důvěry.

Advokáti zastupují své klienty mnoha způsoby – ať už u soudu, či jim poskytují rady, jak překonat těžké chvíle. Aby klient získal od svého advokáta relevantní množství informací, musí být v komunikaci se ním někdy velmi otevřený. V tomto choulostivém okamžiku musí být klient schopen komunikovat se svým advokátem s vědomím, že tato komunikace je důvěrná. Důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem proto představuje štít, bez něhož by se by se klient necítil bezpečně a nemohl by svobodně komunikovat. Bez posílené ochrany důvěrnosti mezi advokátem a klientem právní systém – jednoduše nemůže fungovat.

 

Redakce AD a Mgr. Lenka Vojířová, vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK
Ilustrační foto: Alžběta Dvořáková Recová, archiv CCBE

Go to TOP