Sněmovna schválila daňový balíček a s ním i zrušení superhrubé mzdy

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila na svém 78. zasedání v úterý 22. prosince 2020 senátní verzi předlohy daňového balíčku. Ta kromě jiného zahrnuje zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení dvěma sazbami – 15 a 23 procent – daně z příjmů fyzických osob. Vyšší sazba se bude zřejmě vztahovat na příjmy vyšší než 140 000 korun měsíčně. Poslanci v daňovém balíčku podpořili i zavedení stravenkového paušálu, který má být alternativou k dosavadním stravenkám, nebo navýšení slevy na poplatníka v letech 2021 a 2022 vždy o 3000 korun. Schválení balíčku bude znamenat pro státní rozpočet výpadek příjmů ve výši 87,5 miliardy korun, přičemž již schválený rozpočet na rok 2021 s tím nepočítá.

 

Debata trvala přes čtyři hodiny a dotkla se například i rozepří o nastavení daňové politiky a úlohy státu. Pro schválení senátní verze balíčku nakonec hlasovala převážná většina poslanců, konkrétně 70 ze 104 přítomných.

 

Přehled daňových změn, které zahrnuje schválený daňový balíček:

 • zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu fyzických osob 15 a 23 procent. Zvýšená sazba se bude týkat části ročních příjmů přesahujících 48násobek měsíční průměrné mzdy, pro příští rok nad měsíční mzdu 141 764 Kč;
 • navýšení daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč v letech 2021 a 2022, tedy z nynějších 24 840 Kč na 27 840 Kč v roce 2021 a na 30 840 Kč v roce 2022;
 • v rozpočtovém určení daní se zvýší podíl obcí na výnosu ze sdílených daní z 23,58 na 25,84 procenta a podíl krajů z 8,92 na 9,78 procenta. Obcím se tak vyrovná zhruba 67 procent a krajům asi 71 procent výpadku způsobeného zrušením superhrubé mzdy a dalšími daňovými změnami;
 • zavedení stravenkového paušálu. Tato část výplaty nebude podléhat odvodům a daním a bude sloužit jako alternativa k existujícím stravenkám;
 • postupné navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, o deset procent v roce 2021 a po pěti procentech v letech 2022 a 2023 ;
 • zrušení hranice 60 300 Kč pro uplatnění daňového bonusu pro děti;
 • zrychlení odpisů. Majetek, který byl pořízen od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 a je zařazený v první odpisové skupině, bude moci poplatník odepsat bez přerušení za 12 měsíců místo standardních tří let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bude možné odepsat bez přerušení za 24 měsíců místo standardních pěti let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 procent vstupní ceny;
 • trvalé zvýšení hranice pro povinné odpisování majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek do této částky si tak bude moci podnikatel jednorázově odepsat do svých daňových výdajů;
 • snížení spotřební daně z nafty o 1 Kč za litr;
 • zavedení více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci pět milionů korun. Nově budou existovat tři pásma, a to 500 000 Kč, 1 milion Kč a 5 milionů Kč;
 • uznatelnost výdajů k boji s novým koronavirem. OSVČ i firmy si budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března 2020 do konce roku 2020;
 • rovné podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů. Bude zrušeno osvobození úrokových příjmů cizinců z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR. Zároveň se rozšíří osvobození od srážkové daně u všech příjmů ze státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů;
 • zjednodušení využívání elektromobilů pro služební cesty. Pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, bude možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny;
 • osvobození od místních poplatků. To se bude týkat například rodičů, kteří zůstanou v nemocnici s nemocným dítětem;
 • možnost stanovovat místní koeficient u daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce.

Ministerstvo financí již dříve označilo balíček za daňovou revoluci. „Přináší významné snížení daňového zatížení cca 4,3 milionu zaměstnancům díky zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení sazby 15 procent ze mzdy hrubé,“ uvedlo Ministerstvo financí.

 

Daňový balíček nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman. Ten ale již dříve avizoval, že balíček nepodepíše, ale ani nebude vetovat. Balíček tedy začne platit.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP