Česká „otevřená“ věznice patří k pětici nejlepších v Evropě

Evropská asociace vězeňských služeb EuroPris, jejímž členem je také Vězeňská služba ČR, letos představila první ročník soutěže Prison Achievement Award, tedy cenu pro inovativní projekt věznice. Cílem soutěže je poukázat na počiny evropských vězeňských služeb posledních let, které přinesly do systému pokrokové prvky, změnu či významný rozvoj. V první pětici nejlépe hodnocených projektů evropských vězeňských služeb se umístila Otevřená věznice Jiřice.

 

Vězeňská služba ČR nominovala do soutěže oddělení otevřené věznice v Jiřicích, které již od roku 2017 cestou intenzívního individuálního přístupu k vězněným osobám cílí na snížení recidivy. Otevřená věznice co možná nejvíce imituje reálný život bez mříží – denní režim zde umístěných odsouzených zahrnuje práci v zaměstnání, povinnosti spojené s běžným chodem domácnosti, péči o zahradu a zvířata a efektivní trávení volného času. Práce odborných zaměstnanců je postavena spíše na poradenství a odborném vedení než na příkazech, a poskytuje tak odsouzeným prostor pro vlastní analýzu každodenních i životních problémů, hledání vlastních řešení a vlastních rozhodnutí, což významně posiluje pocit vlastní odpovědnosti za své chování.

Výsledky prvního ročníku soutěže byly vyhlášeny během Výročního plenárního zasedání členů EuroPris, které se konalo 20. června ve španělské Seville. Celkem bylo nominováno 24 projektů. Velký úspěch zaznamenala Otevřená věznice Jiřice, když se spolu s projekty vězeňských služeb Švýcarska, Portugalska, Lotyšska a Nizozemska umístila v první pětici. První místo nakonec získal projekt nizozemské vězeňské služby postavený na spolupráci Věznice Veenhuizen s Univerzitou v Groningenu, jejíž studenti i akademičtí pracovníci se aktivně zapojují do aktivit spojených s resocializací odsouzených, zejména v oblasti budování, udržování a rozvoje rodinných vztahů.

 

 

Více o soutěži zde:
https://www.europris.org/ , https://lp.constantcontactpages.com/cu/iFNU58s

 

Zdroj: Vězeňská služba ČR
Foto: archiv VS ČR

Go to TOP