Projekt Advokáti do dětských domovů pokračoval besedou v Praze

Do další fáze se posunul projekt Advokáti do dětských domovů, který Česká advokátní komora odstartovala letos v květnu pilotní besedou na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt je organizován Českou advokátní komorou ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětemprojektem „To dáš!“ určeným v širších souvislostech na pomoc dětem z dětských domovů a má formou přednášek a besed přinášet právní pomoc tam, kde je nejvíce potřebná. Cílem je šířit osvětu na nejdůležitější témata, se kterými se děti v poslední fázi svého pobytu v dětských domovech, a zejména krátce po jejich opuštění, nejvíce setkávají.

Nyní tak ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze proběhla dne 11. října 2023 právě na půdě této fakulty v pořadí již druhá série přednášek určená pracovníkům z dětských domovů.

Celým dnem přítomné provedli garanti projektu místopředsedkyně Komory JUDr. Michala Plachká, LL.M., nově zvolený místopředseda JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., společně s Mgr. Pavlem Kroupou.

To, co by děti opouštějící dětské domovy měly vědět z oblasti práva trestního, shrnul Mgr. Jan Jiráček. Tím, na co si dát pozor v oblasti práva pracovního, provedla JUDr. Petra Sochorová, a o to, jak správně jednat s dětmi, které si zažily trauma, se přišla podělit advokátka JUDr. Lucie Hrdá.

V rámci jednoho dne tak byli přednášející advokáti schopni „dosáhnout“ do celkem 22 dětských domovů. Kromě vlastních přednášek i zodpovězením řady konkrétních otázek, které si posluchači nachystali, ale také díky písemným materiálům pro děti, které si pracovníci dětských domovů odvezli a které je nejčastějšími právními situacemi provedou.

Projekt má za cíl dosáhnout ještě dál, než jsou zmíněné besedy. Zejména pomocí tzv. přímé pomoci, tedy seznamu advokátů, kteří jsou ochotni dětem z dětských domovů ve svém regionu příležitostně poskytnout konkrétní právní radu zdarma. Na webu České advokátní komory je k dispozici jejich seznam, a budeme moc rádi, pokud se přidáte.

Obecné informace o zapojení do projektu najdete ZDE.

Další formou pomoci je připravovaný seznam nejčastějších dotazů a odpovědí, které děti opakovaně ve fázi opouštění dětských domovů řeší. Pokud byste se chtěli zapojit do jejich přípravy, dejte vědět výše uvedeným garantům projektu, kteří vám rádi sdělí vše potřebné.

Na listopad je již naplánována i další beseda, tentokrát ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Pozadu nezůstává ani Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, kde je beseda naplánována na začátku příštího roku.

Věříme, že projekt Advokáti do dětských domovů tak přiblíží právní pomoc na místa, kde je opravdu potřebná. A za to všem zapojeným advokátům moc děkujeme!

 

Redakce AD

Foto redakce AD

Go to TOP